Publiciteit of kosten van onthaal… de fiscus toont zich een slechte verliezer

De polemiek gaat al enige tijd mee… het begon met een concessiehouder van een bekend automerk dat voor de lancering van een nieuw model zijn klanten uitnodigde in zijn toonzaal. Zijn klanten konden bij een hapje en een drankje het nieuwe automodel komen bewonderen.

De fiscale wet is, zo lijkt op het eerste zicht, vrij duidelijk. Publiciteitskosten zijn volledig aftrekbaar (zowel in de inkomstenbelasting als wat BTW betreft). Kosten van onthaal daarentegen zijn slechts 50% aftrekbaar (inzake inkomstenbelasting), en de BTW op deze kosten is helemaal niet aftrekbaar (0%).

Om terug te komen op onze garagist, hij aanzag alle kosten van dit lanceringsevent als publiciteitskosten, dus ook wat de kosten van catering betrof, en hij recupeerde de kost dus volledig in zijn fiscale aangiften. De fiscus trok zwaar van leer, maar moest voor alle rechtbanken bakzeil halen. Zowel de rechtbank eerste aanleg, als het hof van beroep en zelfs het hof van cassatie bevestigde de zienswijze van de garagist.

De fiscus vatte de uitspraak van het Hof van Cassatie als volgt samen: “...herhaalt het Hof van Cassatie dat als kosten van onthaal dienen te worden aangemerkt de kosten gedaan voor onthaal en ontvangst, desgevallend gepaard gaande met vermaak of ontspanning, van aan het bedrijf vreemde bezoekers, inzonderheid klanten en leveranciers, met het oog op het bestendigen of verstevigen van zakelijke relaties. Daarenboven verduidelijkt het Hof dat wanneer de betrokken activiteit hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft potentiële kopers in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen, zij een reclame is waarvan de kosten niet voor aftrek uitgesloten zijn. Het Hof stelt hierbij dat het feit dat betreffende reclame niet rechtstreeks gericht is tot de eindkoper hieraan niet in de weg staat.”

Ons inziens is dit erg duidelijk; in geval een evenement de verkoop van producten of diensten wil bevorderen, dient het aanzien te worden als publiciteit en niet als kosten van onthaal. De kosten zijn dan ook volledig aftrekbaar in de inkomstenbelasting, en de BTW is volledig recupereerbaar.

Maar wat blijkt… de administratie weigert zich neer te leggen bij de uitspraak van de 3 rechtbanken. De administratie houdt vol dat kosten van catering niettemin altijd vallen onder de aftrekbeperking. De rechtsonzekerheid blijft bestaan, en dit verhaal zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen.

Bron: Fisconet (Beslissing BTW nr. ET 120.663 dd. 02.12.2011)