BTW Voorschotten niet langer verplicht: goed of slecht nieuws?

Vanaf 1 april 2017 vervalt de huidige regeling van de BTW voorschotten voor kwartaalaangevers. Momenteel zijn zij immers verplicht om elke maand een voorschot te betalen gelijk aan 1/3 van het verschuldigde bedrag van het afgelopen kwartaal. Onze klanten kregen deze voorschotten plichtsgetrouw mee bij het afwerken van de BTW aangifte, met duidelijke instructies wat wanneer te betalen viel. Bij niet betalen van het verplichte voorschot, waren er hoge intresten verschuldigd.

Vanaf 1 april is deze regeling dus verleden tijd. Het is niet langer verplicht om elke maand een voorschot te betalen. Goed nieuws zou je zeggen?

Ja en neen; wij juichen absoluut het wegvallen van deze verplichting toe, maar drukken onze klanten terzelfdertijd op het hart dat het opvolgen van hun BTW schuld en een aangepaste cashflowplanning nu nog belangrijker wordt. Indien u immers geen voorschotten meer betaalt, zal de eindafrekening na afsluiten van het kwartaal immers 3x duurder uitvallen. Indien niet voorzien of  niet gepland, kan dit snel leiden tot betalingsproblemen. En vergeet niet, het niet tijdig voldoen van de verschuldigde BTW leidt tot intresten, boeten én een verhoogde aansprakelijkheid van de ondernemer.

Daarom deze gouden raad: hou zelf een oog op een mogelijke BTW schuld, en markeer in uw agenda duidelijk de betaaldata voor BTW, zodat u reeds op voorhand kan inplannen!

In onze afrekeningen van de BTW zullen wij elke klant individueel begeleiden en voorstellen maken m.b.t. vrijwillige voorschotten. Het staat u vrij onze aanbevelingen te volgen. Gelieve ons echter duidelijk te wijzen op de door u gedane voorschotten!

Tot slot geven we mee dat in december er wel een voorschot verschuldigd zal zijn… maar meer daarover volgt later!

Spreek gerust uw dossierbeheerder of Dries aan voor het plannen van uw BTW verplichtingen vanaf 1 april. Laat u zeker niet vangen door het plotse hoge saldo van uw BTW afrekening in juli 2017!