Wat betekent de hervorming vennootschapsbelasting voor U?

Langverwacht, maar eindelijk is hij er, de hervorming van de vennootschapsbelasting. U las er misschien al over in de krant vanochtend (http://www.standaard.be/cnt/dmf20170726_02988059)?

Graag berichten wij u over de informatie die ons al bereikte. Besef dat dit de eerste reacties zijn die ons bereiken uit verschillende bronnen, en waarvan sommige nog steeds ‘wazig’ zijn en andere elkaar soms in de details tegenspreken.

Voor ons cliënteel zullen wij deze hervorming geïndividualiseerd bekijken en aanhalen in ons eerstvolgend gesprek. Heb je nu al vragen of bedenkingen, contacteer ons gerust!

Wat zijn de meest relevante veranderingen?

Het tarief daalt… vanaf inkomstenjaar 2018

En daar was het natuurlijk om te doen! Kleine ondernemingen zien de eerste 100.000 euro winst belast aan 20% i.p.v. de huidige 33% (opgelet: als je kon genieten van het thans bestaande verlaagd opklimmend tarief, is de besparing op de eerste 25.000 euro winst slechts 5%, en 11% op winsten tussen 25.000 en 90.000 euro).

Grote ondernemingen en winsten boven 100.000 euro worden belast aan 29% in 2018; een tarief dat in 2020 verder daalt tot 25%. Deze daling op zich in onvoldoende om de gestegen roerende voorheffing op dividenden van de laatste jaren op te vangen, maar zorgt er anderzijds wel voor dat mits een goede planning het totale belastingtarief daalt tot onder de 50%. Voor bedrijven die hun winsten reserveren is de daling een zeer welkome vorm van betere interne financiering van de groei.

Andere leukertjes

De investeringsreserve valt weg, maar die werd in praktijk gegeven de vele voorwaarden al niet veel toegepast. Daarnaast wordt de investeringsaftrek (wel veel gebruikt) opgetrokken van 8 naar 20%! Da’s een zeer sterke meevaller, die ook voor de éénmanszaken zou moeten gelden.

Er komt geen veralgemeende meerwaardebelasting op aandelen voor privé personen. Voor vennootschappen zal er enkel nog een vrijstelling zijn indien er minstens een participatie van 10% wordt aangehouden. Aandelen die aangehouden worden als geldbelegging (vb aandelen van op de beurs genoteerde bedrijven) zullen in de toekomst mogelijks wel aan vennootschapsbelasting onderworpen worden.

Voor het eerst in België neemt men de noemer ‘fiscale consolidatie’ in de mond… dwz dat een groep van bedrijven op geconsolideerde basis belast kunnen worden. Dit is slechts als ‘te bekijken’ opgenomen en ten vroegste vanaf 2020. Het blijft dus koffiedik kijken, maar een beetje hoop koesteren kan geen kwaad.

 

Maar wat gaat er pijn doen?

 • Gebruikelijke loonregeling
  • Elke vennootschap moet aan minstens 1 bedrijfsleider een bezoldiging uitkeren van 45.000 euro. Velen onder jullie zullen al bekend zijn met de thans geldende regel voor het verlaagd opklimmend vennootschapsbelastingtarief die stelt dat er minstens aan één bedrijfsleider 36.000 euro loon moet uitgekeerd worden. Deze grens wordt dus opgetrokken en veralgemeend.
  • Het loon mag lager liggen dan 45.000 euro indien het loon minstens de helft bedraagt van 50% van de winst voor uitkering van eigen loon
   • Vb: winst van 50.000 euro voor eigen loon, dan volstaat het dat het loon 25.000 euro bedraagt opdat de vennootschap geen sanctie zou ondergaan
  • Grootste benadeelden: vennootschappen zonder loon (vb gepensioneerden of bijberoepers via vennootschap) én groepen van ondernemingen (één bedrijfsleider met 7 vennootschappen). Voor deze laatsten zal de groepsstructuur ongetwijfeld hervormingen ondergaan in de toekomst
  • Startende ondernemingen zouden vrijgesteld zijn, om hen toe te laten de gerealiseerde winsten maximaal in de onderneming te houden en voor zelffinanciering te zorgen
  • Sanctie = een bijkomende belasting (tarief ons nog niet gekend, maar zou rond 10-15% liggen – zodat van het gedaalde tarief niet veel meer overblijft)
  • Vooral deze voorwaarde zal problemen stellen en actie vereisen
  • Indien het loon moet stijgen, zullen wij ook altijd aanraden gelijktijdig de IPT-verzekering (groepsverzekering) op te trekken, zodat er toch een beperkt terugverdieneffect is.
 • Afschrijvingssystemen aangepast
  • Er mag voortaan enkel prorata worden afgeschreven. Gedaan dus met op 28 december nog snel die investering te doen om maximaal de winst van het boekjaar te drukken. Je hebt in dat geval nog maar recht op 2 dagen afschrijving.
  • geen degressieve afschrijvingen meer
 • Beperking aftrekbare bestedingen (vroegere verliezen, notionele intrestaftrek, …)
  • Ook hier zullen wijzigingen zijn, de meeste echter van tel voor zeer grote ondernemingen of ondernemingen met exceptionele winsten (> 1Miljoen euro).
  • Grootste tegenvaller is dat mogelijks alle belastingherzieningen n.a.v. een controle ook effectief tot te betalen belasting zullen aanleiding geven. Maw, belastingcontroles zullen altijd geld kosten, zelfs al zijn er nog veel fiscaal aftrekbare verliezen. Dit moet tot meer responsabilisering van de belastingplichtige leiden. Men vermoed dat nu vaak constructies ‘geprobeerd’ worden, omdat de belastingplichtige meent dat bij controle er alsnog verliezen kunnen gerecupereerd worden. Het zal in de toekomst dus minder prettig zijn om betrapt te worden als je buiten de lijntjes kleurt.
 • Belasting op meerwaarde aandelen aangehouden als geldbelegging (zie ook hoger)

 

Wat blijft erg vaag

De regering blijft angst koesteren over de ‘vervennootschappelijking’ (éénmanszaken die zich omvormen tot vennootschap omwille van puur fiscale redenen). Daarom wordt er werk gemaakt van verschillende maatregelen die ook de éénmanszaken zullen ontlasten. Deze maatregelen blijven voorlopig beperkt tot ideetjes op papier. Op te volgen dus!

Daarnaast zijn er ook tal van maatregelen die bepaalde achterdeurtjes zullen sluiten. In praktijk zullen deze voor de meeste van onze klanten niet zo belangrijk zijn, met uitzondering dat er eindelijk werk zal gemaakt worden van het vaststellen van de ‘normale marktrente’. Dit is de rente die een aandeelhouder of zaakvoerder mag vragen indien hij geld leent aan zijn eigen bedrijf.

 

Conclusie

Er komt een hele brok op ons af waarvan de impact vandaag nog niet helemaal duidelijk is. Naarmate meer informatie ons bereikt, zullen wij geindividualiseerd per dossier de effekten oplijsten en met onze klanten bespreken. Het wordt alvast een druk najaar!