BTW 6% in de bouw – voorschotfacturen

Er is al een tijdje een polemiek aan de gang of aannemers al dan niet voorschotfacturen mogen sturen met 6% BTW in 2010. Vanaf 1/1/2011 zijn immers een hele hoop diensten (werken) opnieuw belastbaar met 21% BTW.

De BTW administratie heeft nu alvast gesteld dat tot 25% van de werken als voorschot mogen gefactureerd worden in 2010.

De BTW administratie stelt verder dat voorschotten enkel gefactureerd om een belastingvoordeel te bekomen, rechtsmisbruik kan uitmaken. Dit lijkt mij een vrij moeilijke kaart om te trekken moest het tot disputen komen. Als aannemer kan je dus best maar voldoende (niet-fiscale) redenen boven halen om voorschotten te factureren: cash flow optimaliseren, risico-beperking, voorfinanciering aankoop handelsgoederen.

Zoals de BTW echter zelf zegt, zal ze de handelswijze vergelijken met andere jaren. Aannemers die vroeger reeds veel met voorschotten werkten, kunnen dus blijkbaar zonder problemen hun handelswijze verder zetten. De aannemers die dat niet deden, zijn dus de sigaar? Dit lijkt mij dan weer een erg oneerlijke handelswijze en laat mogelijks zelfs concurrentievervalsing toe. En zoals altijd is niet de consument daar de dupe van, maar wel de ondernemer.

Dit lijkt een verhaal te worden dat door de rechtbanken zal moeten uitgeklaard worden. Een zoveelste geval waarin de administratie er niet in slaagt voor de belastingplichtige een heldere en duidelijk standpunt in te nemen. De wet is duidelijk: een voorschotfactuur mag eender wanneer uitgereikt worden, en maakt de BTW opeisbaar.

Bron: FOD Financiën (Beslissing BTW nr. E.T. 119.556 dd. 16.12.2010)

2 thoughts on “BTW 6% in de bouw – voorschotfacturen

 1. Voorfacturatie in 2010 voor BTW aan 6% (afbraak nieuwbouw)
  Betreft het tot 25% van de nog uit te voeren werken ofwel tot 25 % berekend op het totale bedrag van de aangenomen werken ?

  • dit is vandaag nog niet duidelijk. Het zou de bedoeling van de fiscus zijn om enkel voorschotten toe te laten tot 25% van de nog uit te voeren werken (afgaand op gesprekken met collega’s en mensen bij de administratie). Dries Cannaerts

   ________________________________

   Van:

Comments are closed.