Betaal tijdig uw sociale bijdragen voor het vierde kwartaal

Betaal tijdig uw sociale bijdragen voor het vierde kwartaal!

Bij een laattijdige betaling van sociale bijdragen zelfstandigen geldt een boete (verhoging) van 3%. Als echter het kalenderjaar overschreden wordt, dan rekent men een boete aan van 7%. Deze verhogingen zijn wettelijk geregeld, en zijn dus niet afhankelijk van uw sociaal verzekeringsfonds.

Misschien belangrijker: in de personenbelasting zijn enkel die bijdragen aftrekbaar die in het jaar werkelijk zijn betaald. Stel dat je vergeetachtig bent, en uw bijdrage voor het vierde kwartaal per ongeluk slechts op 2 januari stort, zal u dus:

–         7% verhoging aangerekend krijgen
–         Het bedrag niet kunnen aftrekken van uw inkomsten 2009

U wordt dus 2x gestraft! Een gewaarschuwd man…

http://www.svmb.be/svmb/faqart/newsview.cfm?art_id=31024