Starters-BVBA mogelijk vanaf 1/1/2010

Een Starters-BVBA kan met een inbreng van 1 euro en biedt een antwoord op de vele ‘Limiteds’ die de afgelopen jaren werden opgericht.

Een Starters-BVBA verplicht de oprichters beroep te doen op een boekhouder of accountant die de oprichting begeleidt met een deftig financieel plan. Zolang het kapitaal van 18.550 euro niet gereserveerd is, blijven de oprichters enkel hoofdelijk aansprakelijk. Na 5 jaar is men verplicht de Starters-BVBA om te schakelen naar een BVBA (met 18.550 euro minimumkapitaal). Men krijgt dus als het ware 5 jaar de tijd om het minimumkapitaal van 18.550 euro bij elkaar te sparen.

Een Starters-BVBA mag enkel opgericht worden door natuurlijke personen die geen aandeelhouder zijn van andere vennootschappen.

Kort gezegd: er zijn dus wel wat voorwaarden!

 http://www.unizo.be/viewobj.jsp?id=425702

http://www.quickonomie.be/nl/persberichten/19nov2009-startersbvbaggkkamer.jsp

http://www.ikbenzelfstandige.be/acerta/view/nl/infobank/nieuws/de_startersbvba