Aandelenoverdracht in een VOF moet gepubliceerd worden

In een interessant artikel, gepubliceerd op de aan te raden blog TaxTalk, gaat Johan Lemmens in op de verplichting om een aandelenoverdracht in een VOF kenbaar te maken. Dit is de enige manier om in een VOF de hoofdelijke aansprakelijkheid van verbintenissen na de overdracht te doen ophouden.

Dus: niet publicatie in het Belgisch Staatsblad van de overdracht maakt dat de oude aandeelhouders nog aansprakelijk blijven voor schulden van de VOF. Een niet te vergeten formaliteit dus!

Bron: TaxTalk