Fiscus (en rechtbank) herkwalificeert onroerende huur in een beroepsinkomen

Dit arrest van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik herkwalificeert een onroerende verhuur van een handelspand in een beroepsinkomen. Dit arrest toont aan hoe belangrijk het is om alle gevolgen van een transactie af te wegen… er wordt vaak te snel overgegaan tot ingewikkelde constructies om de fiscus een hak te zetten zonder stil te staan bij de mogelijke verweeropties van de fiscus.

Opnieuw is dit een voorbeeld van hoe het toepassen van te ingewikkelde (en weinig gebruikelijke formules) zich uiteindelijk tegen de belastingplichtige kunnen keren. Anderzijds is dit slechts een arrest voor eerste aanleg en ben ik bovendien wel eens benieuwd naar de toetsing van dit arrest door de rechtsleer.

Bron: Fisconet (Vonnis van Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 18.12.2008, Zaak 00/1997/A)