6% BTW op renovatie – leeftijdsgrens van de woning naar 10 jaar

Vorig jaar werd al aangekondigd dat het verlaagde BTW tarief van 6% voor renovatiewerken aan oude woningen verstrengd werd. De vroegere ouderdomsvereiste van de woning (5 jaar) wordt verlengd tot 10 jaar. Normaal zou de startdatum 1 januari 2016 zijn; maar de wetgever kreeg niet alles tijdig rond. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu eindelijk gekend: de nieuwe voorwaarde van 10 jaar geldt vanaf 12 februari 2016.

Een belangrijke overgangsmaatregel

U voert vanaf 12 februari 2016 werken uit aan een woning van minder dan 10 jaar oud maar van minstens 5 jaar oud? Het tarief van 6% is van toepassing als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • U heeft de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of de melding ten laatste op 11 februari 2016 gedaan.  / U heeft het contract voor de concrete werken ten laatste op 11 februari 2016 afgesloten.
  • De aannemer reikt de facturen ten laatste uit op 31 december 2017.

Je kan dus inderdaad zelfs nog na 12 februari factureren aan 6%; mits de werken contractueel vastgelegd werden voor 12/. Verlies echter niet uit het oog dat u als aannemer dat moet bewijzen. Gewoon een datum op een document zal niet voldoende zijn.

Als u zich in dit scenario bevindt, kan u best het contract voor 12/2 laten afstempelen door het BTW controlekantoor (u kan dat ook aan uw klant vragen natuurlijk). Andere mogelijkheden zijn een aangetekende brief naar uzelf verzenden met het contract erin (vergeet dan niet dat je die brief niet mag openen), of ter registratie aanbieden bij het lokale registratiekantoor.

Heeft u nog offertes in de pijplijn… uw klant deze week nog proactief contacteren is dus de boodschap!

Bron: http://financien.belgium.be/nl/Actueel/btw-tarief-van-6-vanaf-12-februari-2016-enkel-nog-voor-renovatiewerken-aan-priv%C3%A9woningen-van

Uit de rubriek BTW.