6% BTW bij afbraak en heropbouw enige en eigen woning

Een bijzondere relance-maatregel betreft de mogelijkheid om gedurende 2 jaar (2021 + 2022) te genieten van het lage BTW tarief van 6% bij de afbraak van een oude woning gevolgd door heropbouw van een nieuwe. Voorwaarde is wel dat het om de enige en eigen woning gaat en dit tot 5  jaar na de eerste […]

Lees meer...

BTW boetes… een kritische benadering

Vanaf 18/7/2012 zijn nieuwe BTW boeteschalen van kracht. De belasting die door vele specialisten reeds als ‘boetebelasting’ werd gekenmerkt, doet die naam dus alle eer aan. We geven enkele voorbeelden: –          Niet of laattijdige indiening jaarlijkse klantenlisting: 3.000 euro boete (voorheen 1.000 euro) –          Niet of laattijdige indiening periodieke aangifte:  van 500 euro naar […]

Lees meer...

Teruggaaf buitenlandse BTW vanaf 1/1/2010 langs elektronische portaalsite

Vanaf 1/1/2010 kan de teruggaaf van buitenlandse BTW via de eigen belastingdiensten gebeuren. Het is dus niet langer nodig formulieren naar andere EU landen te sturen. Hierdoor daalt de administratieve last gevoelig! In België zal de aanvraag elektronisch moeten gebeuren via de INTERVAT website. bron: FOD Financiën

Lees meer...