3 dingen die u NU moet weten over fiscaliteit – deel 1

De fiscaliteit is altijd in beweging, en het is moeilijk om de dringende en minder dringende fiscale maatregelen uit elkaar te houden. Tijd om even 3 fiscale thema’s te belichten die voor een bedrijfsleider nu van belang (kunnen) zijn:

 • de verhoging van de liquidatiebonus

 • de verminderde roerende voorheffing op dividenden van vers kapitaal

 • de gewijzigde berekening van de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen.

 

 

1. Verhoging van de liquidatiebonus van 10% naar 25%

 

Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de liquidatiebonus (dit is de belasting die u betaalt op de gereserveerde winsten van uw vennootschap bij ontbinding) van 10% naar 25%.

 

De wetgever biedt de mogelijkheid om bepaalde reserves die reeds in de vennootschap aanwezig zijn, mits betaling van 10%, te incorporeren in kapitaal. Deze reserves kan u dan na enkele jaren belastingvrij uitkeren.

 

Concrete acties die u moet overwegen:

 • in functie van uw toekomstplannen de ontbinding van uw vennootschap vervroegen
 • hoeveel reserves zitten er in de vennootschap die mogelijkerwijze mits betaling van 10% kunnen in kapitaal omgezet worden; en op basis van dit bedrag bepalen of het nuttig is om deze om te zetten in kapitaal
 • is het meer opportuun om te vereffenen (dit kan interessant zijn voor patrimoniumvennootschappen – zou dat misschien onze premier gemotiveerd hebben?)

 

Opgelet voor de addertjes onder het gras (of waarom wij geen grote voorstander zijn van deze incorporaties):

 • u betaalt nu 10% belasting, eigenlijk op een gebeurtenis die maar in de toekomst plaatsvindt

 • wat indien u in tussentijd in faling zou gaan? dan heeft u voor niets die 10% betaalt

 • wat indien u uw aandelen later verkoopt; de mogelijke ‘belastingbesparing’ zal dan gewoon deel uitmaken van de prijsonderhandelingen (en onzeker zijn)

 • de rechtszekerheid is niet zo groot in België (zeker op fiscaal vlak niet); een eenvoudige wetswijziging kan maken dat een kapitaalsvermindering onmogelijk wordt gemaakt (of moeilijker wordt gemaakt); zo zou u verplicht worden te wachten met uitkering tot de uiteindelijke ontbinding van uw vennootschap

 • verse kapitaalverhogingen geven recht op een verlaagde roerende voorheffing van 15% ipv 25%. indien u nu uw kapitaal verhoogt via deze maatregel (betaling aan 10%); dan is op de dividenden verbonden aan deze kapitaalsverhoging wel een roerende voorheffing van 25% op toepassing. U zal later een des te grotere kapitaalsverhoging in geld moeten doen, om uw gemiddeld tarief naar beneden te halen.

 

Waarom nu dringend?

 • verhoging vanaf 1 oktober 2014 – liquideren kan weliswaar tot vlak voor die datum, maar hou rekening met het feit dat het voor de notarissen misschien druk kan worden.
 • indien u toch wil incorporeren mits betaling van 10%; dan moet u dit doen voor 31/12/2013 – u heeft dus niet veel tijd meer! (opgelet: voor vennootschappen waarvan boekjaar gelijk loopt met kalenderjaar)