3 dingen die u NU moet weten over fiscaliteit – deel 2

Verminderde roerende voorheffing op dividenden van vers kapitaal

Aandelen gecreëerd naar aanleiding van kapitaalsverhogingen in geld, geven voortaan recht op een verlaagde roerende voorheffing van 15% op dividenden in plaats van 25%. Indien een BVBA reeds 18.600 kapitaal heeft, en de aandeelhouders het kapitaal verhogen met eenzelfde 18.600 euro; zal het gemiddelde tarief roerende voorheffing alzo op 20% komen; toch al een aardig verschil met het standaardtarief van 25%.

 

Opgelet: de verlaagde roerende voorheffing is maar van toepassing 3 jaar na de kapitaalsverhoging. Doet u dus dit jaar nog een verhoging, dan zal de vermindering maar spelen vanaf 2016.

Concrete acties die u moet overwegen:

  • in functie van uw bestaande kapitaalstructuur, nagaan hoeveel kapitaalsverhoging er moet zijn om een bepaald gemiddeld tarief inzake roerende voorheffing te bekomen.
  • nakijken of het opportuner is bestaande credit rekening-couranten (vennootschap heeft schuld aan uzelf) te laten uitbetalen, om vervolgens die gelden te gebruiken voor een kapitaalsverhoging.

 

De addertjes?

  • een kapitaalsverhoging kost geld (notaris, publicatiekosten – reken +/- 1.200 euro; weliswaar snel terugverdiend indien u veelvuldig gebruik maakt van dividenden)
  • alhoewel u, onder de huidige wetgeving, u het kapitaal later altijd kan verminderen, is dit niet zo’n eenvoudige stap (notaris, …)
  • hou er ook rekening mee dat u via kapitaal uw privé fondsen mee onderhevig stelt aan het ondernemingsrisico. Loopt het fout, bent u de centen kwijt.

 

Waarom dringend?

Op zich is dit een permanente wet; dus ook volgend jaar geeft een verse kapitaalinbreng recht op verlaagde roerende voorheffing.

 

Evenwel moet u rekening houden met de ‘wachttijd’ van drie jaren; u moet dus de kapitaalsverhoging plannen met de timing van de dividenduitkeringen die u wenst te doen.