Wat maakt een ondernemer succesvol? (2) Hij denkt strategisch.

In deze blogreeks ‘wat maakt een ondernemer succesvol?’ zetten we de verschillende factoren op een rij die succesvolle ondernemers onderscheiden van de rest. We putten daarbij uit onze meer dan vijftien jaar ervaring als accountant, waarbij we al talrijke ondernemers mochten ontmoeten. De een al wat succesvoller dan de andere. In deze tweede blog richten we ons op het strategisch denken dat een succesvol ondernemer kenmerkt.

 

Ik herken ze meteen, de ondernemers die een kristalheldere visie hebben op waar ze binnen tien jaar met hun onderneming willen staan. Ondernemers die vanuit een duidelijke visie vertrekken met een daaraan gekoppelde strategie, scoren consistent beter dan hun collega’s die maar vanuit de losse pols werken.

Wat is visie en strategie?

Wat is nu juist visie en strategie? Ik leg het u op twee manieren uit.

 

  1. De ‘wie’ en de ‘wat’

Jeroen De Flander, strategie-expert, vat het mooi samen: “strategie is de WIE en de WAT”. De ‘wie’, dat is perfect weten wie uw klanten zijn. U hebt met andere woorden uw doelgroep heel nauwkeurig geïdentificeerd en in kaart gebracht. De ‘wat’ is perfect weten welk product of dienst u aan die klanten gaat aanbieden.

 

Strategie is niet meer dan zich consistent houden aan de ‘wie’ en de ‘wat’. De meest voorkomende fout is zich laten vangen en toch verkopen aan mensen die niet binnen uw strategisch segment passen. Het is voor ondernemers toch vaak zo moeilijk om ‘neen’ te zeggen… en toch doen succesvolle ondernemers dat.

 

  1. Ogen sluiten en wegdromen

Ik leg visie en strategie ook vaak als volgt: visie is niets meer dan uw ogen sluiten en even wegdromen. Hoe ziet uw ideale onderneming er uit? Hoe beeld u die onderneming concreet in? Hoe ziet u zichzelf? Wat doet u? Hebt u veel personeel of net niet? Wat is uw functie? Hoe leeft u? Echt dromen dus. Maar dat droombeeld is belangrijk, zelfs al lijkt het misschien helemaal onbereikbaar. Dat droombeeld is waarvoor je moet gaan, het einddoel! Zeg nooit nooit.

 

Strategie is niets meer dan alle kleine veranderingen en stapjes die u moet nemen om dat droombeeld stapsgewijs te bereiken. Aan elke strategie hangen keuzes en risico’s vast. Strategie staat gelijk met kiezen! Maar wel volop geloven in uw keuzes, ervoor gaan én er resoluut aan vasthouden!