Wat maakt een ondernemer succesvol? (5) Hij kan rekenen.

In deze blogreeks ‘wat maakt een ondernemer succesvol?’ zetten we de verschillende factoren op een rij die succesvolle ondernemers onderscheiden van de rest. We putten daarbij uit onze meer dan vijftien jaar ervaring als accountant, waarbij we al talrijke ondernemers mochten ontmoeten. De een al wat succesvoller dan de andere. In deze vijfde blog richten we ons op de succesvolle ondernemers die alles weten over de centen in hun onderneming.

 

Een succesvolle ondernemer hoeft geen boekhouder te zijn. Een balans kunnen lezen of interpreteren helpt zeker. Dat geldt vooral als je groeit of ooit andere bedrijven wilt overnemen. Toch blijft een minimum aan financieel inzicht in alle gevallen noodzakelijk.

 

Met financieel inzicht bedoelen we vooral het herkennen van financiële opportuniteiten, en vooral het foutloos opstellen van een kostencalculatie.

 

Maak de berekening!

Veel ondernemers, ook veel starters, baseren hun verkoopprijs op een marktanalyse: de gemiddelde prijs van mijn concurrenten bedraagt zoveel, dan zal ik maar hetzelfde vragen. Weinigen maken de berekening: hoeveel moet ik vragen om uit de kosten te geraken?

 

De succesvolle ondernemer doet dat wel én hij berekent dat foutloos. Hij kent perfect zijn kostprijs, weet hoe laag hij kan gaan in zijn offertes en weet vooraf dat hij een bepaald werk zal afronden met winst, breakeven (of soms zelfs met verlies).

 

Flexibel inspelen op marktevoluties

Met deze kennis speelt hij perfect in op marktevoluties. Omdat hij heel goed de samenstelling van zijn kostprijs kent, reageert hij snel en gericht op wijzigingen in de kostprijs van grondstoffen. Als product A tien procent duurder wordt, dan compenseer ik door product B vijf procent goedkoper in te kopen. Dit flexibel spelen met de kostprijs – en dus ook de verkoopprijs – maakt van uw onderneming een flexibele speler op de markt.

 

Jammer genoeg stellen we voortdurend vast hoe weinig ondernemers bezig zijn met een degelijke kostprijscalculatie.