Kredietnota’s? vergeet de wettelijke verplichtingen niet

Te vaak zien wij dat op de uitgereike kredietnota’s de belangrijke wettelijke vermeldingen niet bevat. Vooreerst moeten alle vermeldingen van een normale factuur erop staan (volgnummer, BTW nummer en identiteitĀ leverancier en klant, datum, maatstaf van heffing en BTW, …).

Daarnaast zijn er echtere specifieke items die enkel gelden voor kredietnota’s.

Zo moet vermeld worden over welke factuur de creditering gaat, met verwijzing naar die factuur of de oorzaak van de creditering.

Bovendien moet bij een kredietnota met BTW duidelijk volgende melding staan “BTW terug te stortenĀ aan de staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht“.Ā Het niet voldoen aan deze regel maakt dat er een risico bestaat dat een BTW controleur de aftrek van de BTW bij de uitgever van de kredietnota verwerpt.