Crisispremie wordt o.a. dankzij UNIZO bijgestuurd

De 5 wijzigingen, die er als volgt uitzien, zullen een opluchting zijn voor vele ondernemers (overgenomen van Unizo):

  1. De werkgever moet niet meer een derde van de premie (555 euro) zelf betalen bij arbeiders die minder dan zes maanden anciënniteit hebben.
  2. Het ontslag moet bij verbreking niet meer per aangetekende brief bekendgemaakt worden, en het bedrijf moet bij verzuim dus niet meer de hele premie betalen.
  3. De premie geldt nu ook voor arbeiders in een tewerkstellingscel met minder dan een jaar anciënniteit.
  4. De periode voor de crisismaatregelen wordt uitgebreid, en voor ontslagen in het eerste kwartaal van dit jaar zullen ook periodes in het laatste kwartaal van 2009 meetellen.
  5. De RVA zal de premie terugstorten aan bedrijven die het bedrag volgens de nieuwe regeling niet moesten betalen.

Bron: Unizo