Internationale inlichtingen kunnen steeds gemakkelijker ingewonnen worden

Weldra zal ook een avenant aan het dubbelbelastingverdrag met Andorra aan het parlement worden voorgelegd dat het mogelijk maakt om gemakkelijker inlichtingen uit dat land te bekomen.

Er wordt uitdrukkelijk in het akkoord voorzien dat inlichtingen mogen worden ingewonnen met betrekking tot financiƫle instellingen (banken), trusts, stichtingen, partnerships en beleggingen.

Ook een uitbreiding van het akkoord met Monaco wordt verscherpt.

Bron: Presscenter