Fiscale tip: schrijf uw kinderen (+15j) in als student in uw vennootschap

Er zijn vanaf 1/1/2012 nieuwe regels inzake studentenarbeid van kracht. Belangrijkste wijziging is dat nu 50 dagen mag gewerkt worden doorheen het jaar, vrij te kiezen door de student. Vroeger mocht de student maximum één maand werken in het groot verlof en een maand in de rest van het jaar.

Wij zien dat kinderen vaak helpen in de vennootschap van hun ouders zonder dat dit geofficialiseerd wordt. Ten eerste is dit sociaal rechterlijk niet correct, maar anderzijds fiscaal ook erg dom. Indien u immers uw kinderen als student laat werken in uw zaak, zullen zij fiscaal vriendelijke beloond worden. De wedde die hen wordt uitgekeerd is immers volledig aftrekbaar als beroepskost (loonkost) in de vennootschap (besparing van 34%), terwijl de wedde bij de student onbelast blijft (50 dagen loon valt onder het belastingvrije minimum). Bovendien gelden voor studentenarbeid verminderde RSZ tarieven. Een ideale manier dus om uw kinderen niet alleen te belonen voor hun arbeid, maar hen ook fiscaalvriendelijk vooruit te helpen.

Dankzij de nieuwe regels kunnen u kinderen nu ook veel flexibeler ingezet worden in uw vennootschap. Ik denk bij voorbeeld aan elke zaterdag, of een weekje Kerst, een weekje Pasen en zes weken groot verlof… enfin, de mogelijkheden zijn enorm.

Zijn er ook nadelen? Jawel, als er nog geen personeel tewerk gesteld wordt in de vennootschap, zit je met een heleboel extra administratieve lasten (arbeidsreglement, aansluiting bij een sociaal secretariaat, verkrijgen van een RSZ inschrijvingsnummer,…). Er mag ook slechts 50 dagen als student gewerkt worden; als uw kind reeds plannen heeft om als student bij te klussen, moet je opletten dat de 50 dagen niet overschreden wordt, want dan worden opeens wel de hoge RSZ tarieven van toepassing en riskeer je dat het kind niet meer fiscaal ten laste is.

Ook opletten: dit fiscaal leuk ideetje kan enkel in een vennootschap toegepast worden. Er is immers een irritant addertje onder het gras bij eenmanszaken. Indien u als eenmanszaak uw kinderen inschrijft (en dus loonkost als beroepskost inschrijft), kunnen die kinderen nooit fiscaal ten laste zijn, zelfs als verdienen zij minder dan het grensbedrag.

Een tweede addertje: de fiscus is erg argwanend indien uw eigen kinderen werken in uw vennootschap. Zorg dus dat je kan bewijzen dat er effektieve prestaties zijn geleverd (je moet kunnen aantonen dat er gewerkt is, en dat het niet gaat om een fictief uitgekeerde bezoldiging… als je niet kan aantonen dat er gewerkt is, riskeer je dus boetes).

We richten tot slot je aandacht op enkele websites die alle regels m.b.t. studentenarbeid haarfijn uit de doeken doen: FOD Financiën, Student@work, Fgov.be.