Steun de horeca… teken de petitie

Federatie Horeca Vlaanderen lanceerde een online-petitie, voornaamste doelstelling is de overheid te vragen een relanceplan uit te werken die de sector kan ondersteunen in de turbulente tijden die haar wachten.We beseffen nog te weinig de gevolgen van alle maatregelen die op de horeca afkomen. En alhoewel ik de eerste ben om voorstander te zijn van een ‘witte, zuivere’ horecasector, moeten we beseffen dat we zonder bijkomende relancemaatregelen, over enkele jaren pintjes drinken van 6,5 euro; enkel nog iets kunnen gaan eten tussen 18h en 21h, en dit dan aan een aanbod dat sterk lager ligt dan het huidige aanbod (de garantie die we nu kennen van altijd wel ergens een tafeltje te vinden, zal dan ook verdwijnen… niet reserveren = niet kunnen gaan eten).

Als maatschappij moeten we beslissen of we zulk een horeca-sector wensen…

Ben je voor je pintje aan 2 euro, teken dan de petitie