Voortaan betaalt u zelfs bij verlies, vennootschapsbelasting!

Vanaf 2012 duikt ook een nieuw fenomeen op in de fiscaliteit. Sinds kort kan het zijn dat u vennootschapsbelasting moet betalen, zelfs indien u op bergen overdraagbaar fiscale verliezen zit; of indien u een fiscaal verlies tijdens het boekjaar maakt.

Zo zijn sommige verworpen uitgaven altijd belastbaar. Dit is het geval voor 17% van de waardering van het forfaitair voordeel personenwagen. Op deze 17% grondslag betaalt u altijd vennootschapsbelasting; fiscale verliezen mogen dus niet in mindering worden gebracht.

Ook bepaalde meerwaarden op aandelen (voorheen altijd vrijgesteld) zijn sinds kort belastbaar
in de vennootschapsbelasting, zonder enige verdere aftrek van fiscale verliezen of notionele intrestaftrek.

Verschiet dus niet als u weldra een aanslag in de vennootschapsbelasting ontvangt terwijl u nog over massa’s fiscaal verlies beschikt…w