Teruggaaf buitenlandse BTW vanaf 1/1/2010 langs elektronische portaalsite

Vanaf 1/1/2010 kan de teruggaaf van buitenlandse BTW via de eigen belastingdiensten gebeuren. Het is dus niet langer nodig formulieren naar andere EU landen te sturen. Hierdoor daalt de administratieve last gevoelig! In België zal de aanvraag elektronisch moeten gebeuren via de INTERVAT website.

bron: FOD Financiën