BTW teruggaaf buitenland – procedure

Circulaire over de nieuwe procedure om BTW teruggaaf te bekomen in het buitenland. Voortaan kan dit electronisch en via de belastingdiensten van de woonstaat.

Enkele kosten waarvoor teruggaaf van BTW vaak nodig is omdat de BTW afgedragen moet worden in de lidstaat waar de goederen of diensten afgenomen worden.

1 brandstof
2 verhuur van vervoermiddelen
3 uitgaven in verband met vervoermiddelen, andere dan die voor de goederen en diensten waarnaar wordt verwezen met de codes 1 en 2
4 wegentol en andere heffingen met betrekking tot het gebruik van de weginfrastructuur
5 reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het openbaar vervoer
6 logies
7 spijzen, drank en restauratie
8 toegang tot beurzen en tentoonstellingen
9 weelde-uitgaven, en uitgaven voor ontspanning en representatie
10 andere

bron: Fisconet (Circulaire AFZ n° 20/2009 dd. 22/12/2009)
bron: Fisconet (Koninklijk besluit nr. 56, van 9 december 2009)