VAT Package 2010 – de circulaire over toepassing voor lasthebbers en makelaars

De BTW heeft een circulaire gepubliceerd over de nieuwe BTW wetgeving over diensten, maar dan specifiek gericht op lasthebbers, makelaars en commissionairs.

In de circulaire wordt ook de impact van de nieuwe wetgeving op reisbureaus toegelicht.

Bron: Fisconet (Circulaire nr. E.T. 117.880 (AOIF nr. 16/2010) dd 25.02.2010)