Huisjes in het buitenland en informatieuitwisseling.

Op een parlementaire vraag laat minister Reynders weten welke landen er automatisch gegevens over onroerende goederen uitwisselen met België: Frankrijk, Denemarken, Estland, Italië, Litouwen, Nederland, Tsjechië en Oekraïne

Daarnaast wijst hij ook op het feit dat bijna alle dubbelbelastingverdragen voorzien in individuele gegevensuitwisseling indien een land daarom verzoekt.

Bron: Fisconet