Aftrekbare autokosten: circulaire maakt enkele verduidelijking

Recente rechtspraak liet toe dat werknemers een gerealiseerde minderwaarde bij verkoop van een wagen die beroepsmatig gebruikt werd, als bijkomende aftrekbare kost in het hun aangifte personenbelasting konden verwerken. Dit bovenop het forfaitaire bedrag van 0,15 euro per kilometer.

De fiscus, vaak een slechte verliezer, liet de wet aanpassen waardoor nu expliciet gesteld wordt dat de minderwaarde ook valt onder de forfaitaire aftrekpost van 0,15 euro. De minderwaarde zal dus niet langer afzonderlijk kunnen afgetrokken worden.

Daarnaast bevat de circulaire ook nog enkele verwijzingen naar de nieuwe regel omtrent de aftrekbeperking van 25% op brandstofkosten.

Bron: Circulaire nr. Ci.RH.243/603.388 (AAFisc Nr. 31/2011) dd 16.06.2011