Aftrekbare onderhoudsuitkeringen – uitbreiding

Via een beslissing liet de fiscus weten dat de uitzonderlijke onderhoudskosten die betaald worden in een ouder-kind relatie, aftrekbaar zijn als onderhoudsgeld volgens de normale regels. Er was hierover nogal wat verdeeldheid en de fiscus wil deze hiermee wegwerken.

Naast deze verduidelijking geeft de tekst ook kort de voorwaarden weer waaronder onderhoudsgelden aftrekbaar zijn bij de betaler (en bijgevolg belastbaar bij de ontvanger).

Bron: Fisconet (Circulaire nr. Ci.RH.241/605.665 (AOIF Nr. 55/2010) dd 05.08.2010)