Toelichting van onze Algemene Voorwaarden

Vorige week hebben we onze privacy-richtlijnen toegelicht; sta ons toe vandaag hetzelfde te doen voor onze algemene voorwaarden. Net zoals vorige keer geven we graag kort weer waar het over gaat, zonder enige juridische waarde te willen hechten aan deze korte samenvatting. We leggen ook graag de nadruk op de elementen die extra belangrijk voor jou als cliënt kunnen zijn. Eerlijk en oprecht – daar houden wij van!

I en II  – Wat juridische blabla – je bent klant, je aanvaardt onze voorwaarden. Van zodra wij voor jou werken, zijn ook onze voorwaarden van kracht.

III – Je kan eender wanneer ons kantoor als klant verlaten, en dit zonder enige vorm van opzegperiode. Indien wij jou opzeggen, dienen wij dit ‘tijdig’ te doen, en mogen jou dus niet voor het kapblok zetten. Uiteraard dienen onze prestaties nog wel betaald te worden.

IV – Een faillissement? Ernstig gebrek (vb zware fraude, strafrechtelijke veroordelingen, …)… in dat geval kunnen wij zonder meer onze samenwerking onmiddellijk stopzetten. Dat geldt trouwens wederzijds!

V – Als je niet tijdig betaalt na een verwittiging, dan mogen we ook onze werkzaamheden stopzetten. Voor wat hoort wat immers!

VI – Wij moeten correct werken, jij moet correct betalen, maar daarnaast moet je ook je verantwoordelijkheid nemen in de informatieuitwisseling met ons kantoor. De boekhouding correct doorsturen (al dan niet digitaal), te ondertekenen documenten onmiddellijk netjes getekend terugbezorgen… Enkel zo slagen wij erin alle deadlines te halen en vermijden we dat je boetes moet betalen. Als het al eens misloopt met onze cliënten, ligt het nonchalant omspringen met communicatie tussen jezelf en je dossierbeheerder vaak aan de grondslag van het probleem. Dus: ons snel verwittigen en snel documenten (terug)bezorgen! Dan loopt de rest op wieltjes!

O ja, nog even vergeten – ons personeel mag je niet inpikken… dat vinden we niet leuk!

VII – Erelonen… tja, die moeten betaald worden, anders blijven wij ook niet bestaan. Wij factureren maandelijks, meestal in forfait en voor sommige zaken in regie. Je krijgt 15 dagen om te betalen – is dat wat snel, we bieden ook domiciliëring aan! Da’s makkelijk en ontzorgt weeral wat. Betaal je niet netjes, dan zijn er intresten van kracht, en voor al dat extra administratief gedoe rekenen we ook 150 € aan. Nog een laatste, heb je ook uitstaande klantenvorderingen op ons kantoor (wij moeten jou dus betalen voor iets), dan mogen we dat van elkaar in mindering brengen (‘netten’ zoals de financiële mensen dat al ‘ns verwoorden). Da’s trouwens een goeie tip om ook in je eigen algemene voorwaarden op te nemen.

Ben je het niet eens met je factuur – reclameren doe je dan binnen 30 dagen!

VIII – Wij hebben een goede aansprakelijkheidsverzekering! Dat is als accountant trouwens wettelijk verplicht… We investeren veel in controleprogramma’s en belonen onze medewerkers ook in kader van foutvrij werken. Een open communicatiesfeer tussen onze medewerkers draagt ook bij aan een constante collegiale controle. Moest het toch foutlopen, dan kijken wij naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Wij limiteren onze eigen contractuele aansprakelijkheid tot maximaal 4x de jaarlijkse erelonen. Ons beroepsinstituut raadt ons aan te beperken tot 2x de jaarlijkse erelonen, maar dat vinden wij maar mager. Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit en zijn dan ook niet angstig om onze aansprakelijkheid uit te breiden tot 4x de jaarlijkse erelonen die je als klant betaalt. Onze medewerkers of andere personen die ons bijstaan in onze opdracht kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.

IX – Wij hebben beroepsgeheim… en die discretieplicht dragen we hoog in het vaandel. Vergeet echter niet dat de meeste vrije beroepers ook een actieve meldingsplicht hebben in het kader van de anti-witwaswet. Daarnaast zijn wij verplicht onze klanten te kennen en te identificeren.

XI– Nog wat juridische blabla… Als je problemen hebt met ons, kan je die voorleggen aan de rechtbank of aan ons beroepsinstituut… maar eerlijk, spreek ons er gewoon over aan! Dat zal allicht een sneller en meer aanvaardbaar resultaat opleveren.

We geven als finale tip nog mee dat je als onderneming ook best goede algemene voorwaarden laat opstellen. Het is leuk als beide partijen duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt.