Fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

De fiscus heeft een circulaire gepubliceerd die nauwkeurig de fiscale toestand van de bezoldigde sportbeoefenaar uit de doeken doet.

Belangrijk zijn dat jonge sporters (<26 jaar) slechts belast worden aan 16,5% indien ze niet meer dan 16.300 euro verdienen (voor aanslagjaar 2009). Voor de anderen zijn de inkomsten belast aan 33% indien hun andere beroepsinkomen hun sportinkomen overstijgt.

Tot slot is er voorzien in een vrijstelling van doorstortingsplicht voor de bedrijfsvoorheffing t.b.v. 80% (opgelet: hier zijn wel enkele voorwaarden).

Tegenzijde van deze fiscale gunstregel is dat steeds meer en steeds intenser gecontroleerd wordt op de correcte toepassing van de uitbetaling van de lonen van sporters. De vele vzw’s actief in de sport zullen zich dus verplicht zien zich meer en meer te professionaliseren. VZW’s met vragen hierover kunnen steeds met ons contact opnemen (http://www.cannaerts.be/nl/contact).

Bron: Fisconet (Circulaire nr.Ci.RH.241/602.437 (AOIF Nr. 12/2010) dd 27.01.2010)