Gedaan met bewijsproblemen bij intracommunautaire leveringen?

Een struikelblok in veel btw-controles is het bewijs van de intracommunautaire leveringen. Vaak is de Administratie niet overtuigd van het vervoer van de goederen naar een andere lidstaat. Dit kan leiden tot verwerping van de vrijstelling. Al mogen wij hopen dat u dit nog niet te vaak hebt meegemaakt. Recent heeft de Administratie echter een beslissing gepubliceerd die deze problematiek versoepelt. Wij helpen u graag op weg.

De intracommunautaire leveringen van goederen zijn de leveringen van goederen die vanuit België naar een andere lidstaat verzonden of vervoerd worden. Deze kunnen onder bepaalde voorwaarden vrij zijn van btw:

  • Het moet een levering zijn van goederen door een belastingplichtige persoon;
  • De andere lidstaat moet een EU-lidstaat zijn;
  • De koper is ertoe gehouden om in de andere lidstaat de goederen aan btw te onderwerpen.

Deze laatste voorwaarde is automatisch vervuld wanneer uw klant beschikt over een rechtsgeldig btw-nummer. Twijfelt u over de correctheid van het btw-nummer? Neem voor alle zekerheid hier even een kijkje of vraag het even aan uw dossierbeheerder. U kan het uittreksel van VIES bewaren als bijkomend stavingdocument voor de levering van de goederen. Bovendien geven we als tip mee dat u ook best de identiteit van uw koper controleert – en helemaal ideaal is het indien u ook een kopie van zijn identiteitskaart en een uittreksel uit het vennootschapsregister kan voorleggen (identiteitsfraude is een vaak voorkomend euvel bij BTW vrijstellingen).

U moet verder kunnen bewijzen dat u de goederen verstuurde buiten België en binnen de EU. U kan dit bewijs leveren aan de hand van verscheidene stukken zoals bestelbonnen, vervoersdocumenten, CMR’s, enzovoort. Maar geen van voornoemde documenten werd door de Administratie voldoende aanvaard en u had op heden dus geen enkele rechtszekerheid. U moest rekenen op de goede wil van de controleur in kwestie.

Sinds 01/07/2016 aanvaardt de Administratie het zogenaamde “bestemmingsdocument”, zo staat u als belastingplichtige steviger in uw schoenen bij een eventuele controle. Het nieuwe bestemmingsdocument moet de intracommunautaire levering administratief ondersteunen, het bewijst schriftelijk dat de goederen in het bezit zijn van uw klant in een EU-lidstaat. U bent gehouden tot opstelling van dit document, maar een exemplaar dat door uw klant wordt opgesteld zal eveneens aanvaard worden. U dient wel te handelen te goeder trouw. Het is hierbij ook uw verantwoordelijkheid om het bestemmingsdocument ondertekend terug te krijgen van uw klant.

Dit bestemmingsdocument zet u niet volledig buiten schot bij een eventuele controle. U zal nog steeds andere bewijsstukken moeten bewaren die de echtheid van de levering kunnen aantonen.

Er werden, in de eerder vermelde beslissing, modellen gepubliceerd die gebruikt kunnen worden als bestemmingsdocument. Wij zijn alvast zo vrij geweest om deze voor u om te zetten in twee handige bestanden. U kan hier zowel het pdf– als het word-bestand vinden.

Heeft u toch nog vragen of wenst u het bestemmingsdocument meteen om te zetten naar de praktijk? Contacteer ons gerust of kom gerust eens langs. Tijdens de Kerstperiode zijn wij helemaal in kerstsfeer te vinden aan onze bureaus. Wie wil dat nu missen?