BTW: blijf opletten met internationale diensten

We geven nog eens een waarschuwing over BTW toepassingen; ditmaal in het kader van onroerende werken in een andere lidstaat dan die van vestiging.

Nog te vaak zien we dat aannemers werken uitvoeren in een andere lidstaat, maar de grondstoffen uit de eigen lidstaat meenemen (een Belgische aannemer gaat stenen halen bij een Belgische handelaar in bouwmaterialen, rijdt vervolgens met zijn truck over de grens en bouwt in Nederland een huis). Uiteraard is dit toegelaten, maar het heeft wel een hele reeks BTW gevolgen die vaak niet toegepast worden.

Zo moet de aannemer in Nederland een intracommunautaire verwerving uitvoeren (eigenlijk een factuur aan zichzelf sturen; en dus ook een Nederlands BTW nummer aanvragen). Uiteraard moet ook worden nagekeken wat de BTW wetgeving in het land van bestemming stelt.

Enfin, we besparen u de ganse uitleg… daarvoor mag u ons steeds contacteren. Wel willen we u wijzen op een heel aantal BTW regels die van toepassing zijn van zodra u internationaal werken gaat uitvoeren. Goede bijstand is dan onontbeerlijk om later onaangename BTW verrassingen te vermijden.

Wel willen we u nog even wijzen naar wat bijkomende uitleg van de BTW adminstratie zelf, bedoelt voor buitenlandse aannemers die in België komen werken (Beslissing BTW nr. E.T. 119.687 dd. 15.03.2011).