fiscale controles…

Wij geven graag in deze informatieve email enkele tips mee. Op de onderstaande punten wordt bij belastingcontrole erg nauwkeurig gelet, en inbreuken worden vaak streng bestraft. Een verwittigt man… 

1. zorg dat de administratie klopt

Niets zo frustrerend als bij belastingcontrole facturen verdwenen zijn… opeens springen we van aankoopfactuur 114 naar aankoopfactuur 120? Als er ‘verdachte’ kosten tussenzitten, zullen ze zeker verworpen worden; maar wat erger is, het geeft aanleiding tot het verwerpen van de bewijskracht van de boekhouding.

 Grote uitgaven moeten altijd verantwoord worden middels een factuur! Wij merken vaak dat, vooral sponsorgelden, gewoon via bankoverschrijving de firma verlaten, enkel met vermelding ‘sponsoring’. Een betaling op zich is in de fiscale wereld niet bewijskrachtig… erger nog, het kan gelijk gesteld worden met zwarte lonen (en belast worden aan 309%!). Dus, voor alle bedragen moet een rechtsgeldige kwitantie of factuur aanwezig zijn! Krijg je die niet, maak er ons dan zeker attent op, wij kunnen dan zelf een inkomstenfiche op naam van de genieter opstellen.

 Voor de aannemers en garagisten is het ook uiterst belangrijk ervoor te zorgen dat alle vereiste attesten bij de verkoopfacturen aanwezig zijn. Ik denk hierbij aan de attesten voor de toepassing van het verlaagde BTW tarief van 6%. Deze attesten (woning ouder dan 5 jaar, attest voor verlaagde BTW bij nieuwbouw 2009/2010 op de eerste schijf van 50.000 euro, attesten bij verkoop van 2e handswagens onder de margeregeling) worden ook altijd zeer secuur geverifieerd. Indien ze niet aanwezig zijn (of niet ondertekend door de klant) wordt het tarief steeds verhoogd naar 21%.

2. De voordelen alle aard en beroepsmatige uitgaven

U mag uzelf niet verrijken ten koste van uw firma. De controle zal steeds nagaan of er geen onkosten door het bedrijf betaald worden die eigenlijk voor u privé zijn. Indien dit wel gebeurt, zal u persoonlijk belast worden op de waarde van de verrijking. Sommige items worden bij elke controle systematisch nagekeken:

– hoeveel GSM abonnementen lopen er?
– wat met internet- en telefoonabonnement?
– worden er voor alle personenwagens voordelen in de privé aangerekend?
– worden er computers privé gebruikt?
– wordt elektriciteit en/of verwarming voor de privé gebouwen door de firma betaald? 

Voor de overige kosten wordt er nagegaan of de gedane uitgaven beroepsmatig zijn. Criteria hier is dat de gedane uitgave moet gebeuren in het kader van de beroepsactiviteit en dat de uitgave moet gedaan zijn om beroepsinkomsten te verkrijgen. Voor twijfelgevallen staaft u best uw dossier door duidelijk op de factuur bij te schrijven waarvoor u het product gebruikt en zelf een bewijskrachtig dossier samen te stellen.

Sommige uitgaven, alhoewel noodzakelijk voor het beroep, zijn nooit aftrekbaar omdat de wet dit zo stelt (wij kunnen er ook niets aan doen, en daarover discuteren met de controleur heeft geen enkele zin). Zo bij voorbeeld: stadskledij (kostuums), producten voor persoonlijke verzorging (parfum, gel, …), contactlenzen of brilmonturen, … Ook voor het inbrengen van huwelijksrecepties en grote feesten kan u best een bewijskrachtig dossier aanleggen, met uitnodigingslijsten van uw beroepshalve relaties. Foto’s helpen ook altijd de bewijskracht sterker te maken.

Ook de forfaitaire kostenvergoedingen worden de laatste tijd met argusogen bekeken. Er wordt voornamelijk op gelet dat u niet de kosten die u zogezegd forfaitair laat terugbetalen,  niettemin ook via aankoopfacturen in aftrek brengt. Als u dus voorhoudt dat de forfaitaire kosten o.a. telefoonkosten dekken, zorg er dan voor dat de privélijn thuis niet aan de vennootschap gefactureerd wordt.

3. De levensstandaard…

Weet dat de fiscus ook uw privé leven durft onder de loepe te houden… Af en toe zelf een ‘Google- of facebookcheck’ op uw naam laten lopen, vertelt je meteen wat de fiscus over u te weten kan komen.

Daarnaast worden bij controles ook steeds de databanken van de fiscus naast elkaar gelegd. Zo weet men meteen:

–          hoeveel auto’s u heeft; de gereden kilometers, de in- en uitschrijvingen van de nummerplaten
–          of u onroerende goederen heeft aangekocht of verkocht
–          welke import en export u verricht heeft (wat er langs de douane is gepasseerd)
–          welke leveranciers aan u geleverd hebben (via de jaarlijkse klantenlisting kijkt men na wie er allemaal geleverd heeft en voor welke bedragen)

4. Fiscale constructies

Zeker als u het onderste uit de kan wil halen, worden de gedane transacties erg gedetailleerd bekeken. Elke constructie op zich is uniek, dus een algemene uitleg kunnen we niet geven. Wel is zo dat indien de fiscus kan bewijzen dat u zichzelf ten onrechte heeft bevoordeeld ten nadele van de vennootschap, u persoonlijk riskeert getaxeerd te worden op het voordeel (en dit kan dan zelfs aan 309%!).

Een goede maatstaf hierbij is steeds uw vennootschap te aanschouwen als een derde persoon… m.a.w. zou eenzelfde constructie ook aangegaan worden door de vennootschap indien u niet de zaakvoerder/eigenaar was?

5. En hoe vermijden we controles?

Als we daar een sluitend antwoord op konden geven, zouden we rijk worden. Wees dus voorbereid, want de fiscus loert ten allen tijde om de hoek.

Wel is het zo dat steeds vaker dossiers geselecteerd worden op basis van datamining… wat wil zeggen dat een computer uw BTW aangiften napluist om abnormaliteiten te vinden.

Je kan dus selectie verhinderen door ervoor te zorgen dat uw BTW aangiften zo normaal mogelijk zijn. Hierbij enkele regels waaraan je je best kan houden:

–          vermijdt grote schommelingen in de cijfers; een zo egaal mogelijke omzet doorheen het jaar is de beste manier om selectie te vermijden (verkoopfacturen uitstellen naar een latere datum om het te betalen bedrag te verminderen, kan dus mogelijks in uw nadeel werken)
–          probeer grote kredietnota’s te vermijden
–          zorg dat aankoopfacturen van import verwerkt worden in hetzelfde kwartaal als de invoer zelf (dus dat douaneregistratie en BTW registratie in zelfde kwartaal zitten)
–          probeer marges constant te houden (ook hier zijn grote fluctuaties belangrijkste reden van selectie)

Wat doet uw boekhouder voor U?

Een dossier fiscaal verdedigen is één van onze kerntaken. Welke meerwaarde bieden wij hier:

 –          wij zorgen voor een duidelijke, overzichtelijke boekhouding zodat de controleur zich daarover al niet hoeft te frustreren
–          wij zorgen dat fiscale constructies volgens alle geldende normen en reglementeringen worden uitgevoerd, zodat de fiscus niet kan argumenteren dat er simulatie in het spel is
–          wij zorgen voor de nodige, marktconforme contracten voor de verrichtingen tussen groepsvennootschappen en verrichtingen tussen zaakvoerder/eigenaar en hun vennootschap
–          wij zorgen ervoor dat de aangiften correct worden opgesteld en voorzien van alle nodige/nuttige uitleg zodat controles vermeden kunnen worden (de belastingen krijgen een overzichtelijk dossier waar eerste vragen meteen een antwoord krijgen zonder dat het nodig is om bij u op visite te komen)
–          wij zorgen voor een degelijke ruimte waar controles kunnen plaatsvinden zodat de fiscus niet de hele dag bij u moet kamperen (tenzij de controleur daar zelf op zou staan)
–          wij zorgen dat voorafgaand aan de controle de eerste vragen reeds beantwoord zijn en gevoelige punten bereiden wij extra voor
–          en uiteraard kennen wij de fiscale wetgeving zodat wij weten wat wel en niet mag getaxeerd worden