Nog even de belangrijkste waarschuwingen op een rijtje…

Recent stuurden wij een bericht aan al onze klanten. Graag hernemen we de essentie hiervan ook op onze blog. Belastingcontroles en boetes De belangrijkste tendens waar wij u op willen wijzen is de zwaar verstrengde belastingcontrole. Er werd eind 2011 beslist om met ingang van 2010 alle onterechte privé-uitgaven die in de vennootschap worden ingebracht, […]

Lees meer...

Aftrekbare kost… enkel als het beroepsmatig is!

Soms vergeten belastingplichtigen wel eens dat kosten enkel aftrekbaar zijn in de mate dat ze beroepsinkomsten genereren… of misschien beter verstaanbaar, als de kosten beroepsmatig zijn! En er wordt ook te weinig bij stil gestaan dat het bewijs van dit beroepsmatig karakter door de belastingplichtige moet geleverd worden. Een bloemlezing van enkele recente ervaringen bij […]

Lees meer...

U zal gecontroleerd worden…

Een nieuwe aanpak van de fiscus… aangekondigde controles, en dit om misbruik te vermijden. Vooreerst wil de administratie af van de mythe dat de kans op controle klein is in België. Voor het jaar 2012 wil de administratie zo 75.000 bedrijven controleren… 10 keer meer dan in 2010! En men gaat nog een stap verder; […]

Lees meer...

fiscale controles…

Wij geven graag in deze informatieve email enkele tips mee. Op de onderstaande punten wordt bij belastingcontrole erg nauwkeurig gelet, en inbreuken worden vaak streng bestraft. Een verwittigt man…  1. zorg dat de administratie klopt Niets zo frustrerend als bij belastingcontrole facturen verdwenen zijn… opeens springen we van aankoopfactuur 114 naar aankoopfactuur 120? Als er […]

Lees meer...