Eindelijk mag je ook als zelfstandige ziek zijn

Nog niet zo lang geleden kreeg je als zelfstandige maar een ziekte-uitkering als je langer dan één maand ziek was. Ongeveer een jaar geleden werd die termijn gehalveerd naar 15 dagen, best al een stap in de goede richting.

Het verheugd ons dat, mede onder druk van UNIZO, vanaf 1 juli zelfs de carenztijd van 15 dagen verdwijnt. Vanaf 1 juli kan je als zelfstandige dus vanaf de eerste dag ziekte een uitkering krijgen. Twee voorwaarden: 

  • Tijdige aangifte van je ziekte (wat wil zeggen dat je onmiddellijk naar de arts moet en een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid moet vragen –  opgelet: een standaard doktersbriefje volstaat niet).
  • U bent minstens 8 dagen ziek (arbeidsongeschikt). Het spreekt voor zich dat u zich dus niet naar de dokter moet reppen als u niet vermoedt dat u minstens 8 dagen niet zal kunnen werken.

Dat getuigschrift van arbeidsongeschiktheid is best wel belangrijk; er kan immers niet retroactief een uitkering gevraagd worden. Ligt u 15 dagen ziek in bed, gaat u dan naar de dokter, blijven die eerste 15 dagen dus onvergoed.

Tot slot halen we nog even een bijkomende voorwaarde aan: als zelfstandige krijg je slechts een ziekteuitkering als je alle activiteiten staakt.  Voor vragen of inlichtingen neem je best contact op met je mutualiteit.