De soap van de publicitaire cateringkosten

Tijdens een opendeurdag bied je uw klanten en zakenrelaties een hapje en een drankje aan… zijn dit nu receptiekosten of zijn dit reclamekosten?

Misschien voor de niet fiscalisten een irrelevante vraag… maar niets is minder waar. Zijn het receptiekosten, zijn BTW niet aftrekbaar en mag je de kosten maar gedeeltelijk aftrekken van je belastbare winst. Zijn het reclamekosten, dan mag zowel de BTW volledig afgetrokken worden én mag het bedrag volledig van de winst worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. Dat fiscale voordeel schilt een hele brok op de werkelijke eindfactuur van je event.

Tot enige weken terug bleef de vraag onbeantwoord… t.t.z., de belastingadministratie was duidelijk: het zijn altijd receptiekosten. De rechtbanken waren verdeeld, waarbij er bovendien vaak nog verschillen waren tussen de BTW rechtspraak en de inkomstenbelastingen. Onduidelijkheid troef dus; bovendien wist je dat als je koos voor de fiscaalvriendelijke kwalificatie, je zowiezo richting rechtbank moest om je gelijk al dan niet af te dwingen… en de willekeur van de rechtspraak maakte dit een riskante gok.

In praktijk kwam het er vaak op neer om de veilige weg te bewandelen en de aftrekbeperkingen toe te passen, weliswaar met veel tandengeknars en onrechtvaardigheidsgevoel (nu ja, dat hebben we wel vaker in de fiscaliteit).

Gelukkig hakt de Minister van Financiën nu de knoop door, en wel in het voordeel van de volledige aftrek, zowel voor BTW als inkomstenbelasting.

Maar hiermee is de kous niet af… er is nu duidelijkheid dat voor verkoopsbevorderende evenementen de aftrek toegestaan is. De administratie laat wel verstaan dat zij zeer scherp zal controleren dat het betreffende event wel degelijk verkoopsbevorderend is.

Een verwittigd man is er twee waard… dat hebben we al vaker herhaald op onze blog. Zorg dus voor je opendeurdagen of verkoopsbevorderende events voor voldoende bewijs (flyers, uitnodigingen, gastenlijsten, …). Er zijn tal van evenementen waarbij de fiscus zal beweren dat het niet om verkoopsbevorderende events gaat… denk bij voorbeeld aan een jubileum ter ere van zoveel jaar bestaan, of de opening van een nieuwe winkel. Ik zal de ondernemers niet tegenspreken als ze stellen dat elk event ‘verkoopsbevorderend’ is, want dient voor de naamsbekendheid te vergroten. Ik kan u alvast garanderen dat de fiscus die stelling niet zal volgen!

Zorg dus voor bewijs, bewijs, bewijs… en nog een tip er bovenop: als je effectieve verkopen realiseert op het event zelf, lijkt het bewijs meteen afdoende bewezen. Waarom dus niet wat dagontvangsten of verkoopfacturen realiseren tijdens het event of met duidelijke verwijzing naar het event (vb: “uw order geplaatst tijdens onze opendeurdag op…”?)

Voor onze klanten: maak duidelijk op de aankoopfacturen of via contact met uw dossierbeheerder welk evenement u organiseerde en dat het een  verkoopsbevorderend evenement was!  Zo passen wij correct de juiste spelregels toe.