BTW-aftrek op personenwagens, wat moet u weten?

Iedereen beschikt ondertussen wel over een personenwagen in zijn vennootschap. Om hierop btw te kunnen recupereren moet het beroepsgebruik van uw wagen correct bepaald worden. Hierbij kan u 3 methodes volgen.

Mocht blijken dat u uw personenwagen voor meer dan 50 % beroepsmatig gebruikt, dan is uw recht op aftrek toch beperkt tot 50 %. Indien u een gemengde belastingplichtige bent, moet u het bekomen bedrag aan aftrekbare btw vermenigvuldigen met het toegepaste verhoudingsgetal.

Dagelijkse rittenadministratie per wagen

In de eerste methode moet u een dagelijkse rittenadministratie bijhouden. Volgende gegevens moet u consequent noteren voor elke rit: datum van de rit, begin- en eindadres en afgelegde kilometers. Hierbij moet u jaarlijks de kilometerstand per begin en einde van het kalenderjaar noteren. U berekent uw beroepsgebruik als volgt:

(aantal beroepsmatige kilometers / totaal afgelegde kilometers) x 100

Formule o.b.v. de woonwerkafstand

Woonwerkafstand is het traject dat u rijdt tussen uw woonplaats en uw plaats van tewerkstelling (maatschappelijke zetel van uw vennootschap). Indien u woont op de maatschappelijke zetel, dan is uw woonwerkafstand gelijk aan 0. Het privégebruik wordt in dit geval als volgt berekend:

((afstand woonwerk x 2 x 200 + 6.000) / totale afstand jaarlijks) x 100

U bent in deze methode niet verplicht een rittenadministratie bij te houden, u moet alleen jaarlijks de kilometerstand per begin en einde van het kalenderjaar noteren.
Een bijkomende voorwaarde die hieraan gekoppeld is: u moet een vaste gebruiker zijn van de personenwagen.

Algemeen forfait

Het algemene forfait is de meest gebruikte en minst administratieve methode van allemaal. Het forfait bepaalt dat u consequent 35 % van de btw mag aftrekken.

Indien u als zaakvoerder van uw vennootschap beschikt over meerdere personenwagens binnen uw vennootschap, dan moet u nog enkele dingen weten. U kan slechts voor één wagen het forfait gebruiken, voor de andere wagen moet u een verplichte rittenadministratie voeren. Anderzijds kan u er ook voor kiezen om een combinatie van de eerste en de tweede methode, die daarnet besproken werden, te gebruiken.

Wenst u hierover meer uitleg of denkt u te kunnen optimaliseren inzake uw btw-aftrek door gebruik te maken van een andere methode? Aarzel dan zeker en vast niet om ons te contacteren, wij helpen u hier graag mee verder.