You pay peanuts, you get monkeys

Dit gezegde vat goed samen wat ik regelmatig in de praktijk zie fout lopen. Menig ondernemers klagen steen en been dat goed personeel vinden geen makkelijke opdracht is. Ik stel me de vraag of er soms een link is tussen deze frustratie en de loonkost anderzijds. Men zoekt immers de witte raaf, maar anderzijds moet het wel aan zo goedkoop mogelijke kost.

Laten we er nog even een spreuk bijhalen: “neem mensen aan die slimmer zijn dan uzelf”. Zou het niet normaal zijn om mensen die slimmer zijn dan uzelf, ook meer te betalen dan uzelf?

We gaan een lang verhaal kort maken; succesvolle bedrijven worden gedragen door sterk, tevreden personeel. Als ik wat bedrijven bekijk waarvan ik de mening heb dat ze succesvol zijn, zie ik vaak dat het personeel daar ook goed beloond wordt.

We trekken deze vaststelling nog even door. Een ondernemer zei mij overlaatst dat hij zo moe was van het ‘kerketoren-gedachtegoed’ van de gemiddelde vlaamse ondernemer. We zijn opgevoed om heel zuinig te zijn, goed te sparen en hard te werken. Met dat laatste niets mis hé 😉   maar dat zuinig zijn loopt soms iets de spuigaten uit.

Opnieuw: dingen die anderen beter en sneller doen, laat je best door hen doen; zelfs als dat wat geld kost. Heb dus als ondernemer niet te veel angst om dingen te outsourcen. Als je meermaals vaststelt dat je er niet in slaagt degelijk personeel aan te werven, waarom dan geen selectiebureau inschakelen? Zij kunnen beter dan uzelf nagaan welke karakters bij uw bedrijf passen. Hetzelfde met uw strategie; externe hulp, alhoewel kostelijk, kan zich snel terug verdienen door betere en krachtigere implementatie.

Dus tip van de dag: wat vind jij dat er fout loopt in uw bedrijf? Google even op bedrijven die zich daarop focussen, en ga eens met hen praten.