You pay peanuts, you get monkeys

Dit gezegde vat goed samen wat ik regelmatig in de praktijk zie fout lopen. Menig ondernemers klagen steen en been dat goed personeel vinden geen makkelijke opdracht is. Ik stel me de vraag of er soms een link is tussen deze frustratie en de loonkost anderzijds. Men zoekt immers de witte raaf, maar anderzijds moet […]

Lees meer...