Successierechten: vrijstelling vererving familiale onderneming opgeheven

Vanaf 1999 gold een Vlaamse regeling die de vererving van familiale vennootschappen volledig vrijstelde van successierechten. De voorwaarden wijzigden enkele malen over de loop der jaren (vooral de personeelsvoorwaarde).

Sinds 2013 is deze vrijstelling echter volledig vervallen en vervangen door een tarief in de successierechten van 3% (vererving in rechte lijn) of 7%.

Vooral bedrijven die deze vrijstelling bewust hebben opgenomen in  hun successieplanning moeten dus in 2013 even stilstaan bij hun strategie.

Lichtpunt is wel dat de Vlaamse overheid het schenkingsrecht op deze familiale vennootschappen heeft teruggebracht naar 0%. Een familiale vennootschap schenken kan dus kosteloos.