BTW Vrijstelling voor (para)medische vrije beroepen

De al dan niet BTW vrijstelling voor een aantal (para)medische beroepen is vaak vrij ingewikkeld; de regel is nochtans simpel.

De diensten zijn niet aan BTW onderworpen in de mate dat de prestaties opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (kort door de bocht = in de mate dat ze terugbetaald worden door het RIZIV). Dit gaf voor sommige beroepsuitoefenaars problemen, omdat zij zowel prestaties verrichten erkend door het RIZIV, als prestaties die niet erkend waren (o.a. diëtisten, kinesisten die ook chiropractor zijn, allerhande therapeuten en psychologen, …).

Met een recente beslissing maakt de BTW het iets praktische (en gemakkelijker)… maar m.i. neemt dit zeker niet alle discussie en moeilijkheden weg. Kort gezegd zal de BTW vrijstelling kunnen ingeroepen worden en behouden blijven, ook als er naast de medische prestaties andere prestaties verricht worden.

Bron: Beslissing BTW nr. ET 104.382 dd. 13.05.2011