Werknemers fiscaal-vriendelijk belonen?

Krapte op de arbeidsmarkt”… de titels zijn niet weg te slaan uit de financieel-economische  tijdschriften en kranten. Je kan dus maar beter je goede werknemers in de watten leggen.

Eeuwige probleem in België, de loonwig… het verschil tussen bruto loonkost voor die extra bonus en het netto bedrag dat je medewerker eraan overhoudt. Een bruto bonus in vorm van loon uitkeren is immers duur; vaak is de bonus onderhevig aan verhoogde inhoudingen. Mede hierdoor is er vaak een verschil van meer dan 70% op de loonkost voor het bedrijf en het netto bedrag voor de werknemer. Bovendien worden vele werkgevers een jaar nadien verrast als ze merken dat de bonus ook mee in rekening wordt genomen voor het dubbel vakantiegeld. Dat is dan vaak een onverwachte uitgave die 12 maanden later volgt.

Gelukkig zijn er twee goede alternatieven:

1. De loonbonus (niet-recurrente resultaatsgebonden bonus)

Een loonbonus kan worden uitgekeerd indien uw werknemers over een bepaalde periode bepaalde beleidsdoelstellingen halen. Deze doelstellingen kan u zelf bepalen (omzet, productiecapaciteit, afgehandelde klachten, …), met weliswaar enkele beperkingen (zo mag bij voorbeeld het aantal ziektedagen geen doelstelling zijn).

Bij behalen van de doelstellingen, wordt de bonus uitbetaald. De bonus is steeds per categorie werknemers uitkeerbaar… individualiseren kan niet. Je kan dus best ook doelstellingen kiezen die in teamverband moeten behaald worden.

Belastingdruk = de werkgever betaalt 33% op het bruto bedrag. De werknemer betaalt 13,07% op het bruto bedrag. Er is geen personenbelasting op verschuldigd. Er is wel een maximumbedrag per jaar vastgesteld.

2. De winstdeelname

Een tweede, iets interesantere vorm van beloning is de winstdeelname. Hier zal het bedrijf uit de netto-winst van het boekjaar (dus na vennootschapsbelasting) een deel van de netto-winst verdelen onder het personeel. Zeg maar een ‘dividend voor het personeel’.

Voordelen zijn de makkelijke toekenning (minder formalistisch dan de loonbonus), de timing (kan na afsluiten van het boekjaar en vergt geen bepaling van doelstellingen voorafgaand de uitkering), en de grootte van het bedrag (kan voor grotere bedragen dan de loonbonus).

Ook hier is de uitbetaling per categorie van werknemers vereist (individualiseren kan dus niet).

Belastingdruk = de werknemer betaalt op het bruto toegekend bedrag 13,07% RSZ bijdrage en 7% personenbelasting.

 

Meer informatie nodig, contacteer ons gerust…