Het nieuwe vennootschapsrecht – al enkele snelle tips

We haalden het nieuwe vennootschapsrecht al even aan enkele weken geleden. Nu geven we jullie alvast enkele snelle tips om in het achterhoofd te houden.

Vennootschappen moeten hun statuten ten laatste wijzigen op 31-12-2023 – er is dus nog wel wat tijd. Vanaf 1 januari 2020 gelden de dwingende regels van het nieuwe recht al voor alle vennootschappen, ook voor zij die nog geen statutenwijziging hebben ondergaan. Geen nood, voor onze klanten volgen wij goed op hoe deze dwingende regels voor problemen kunnen zorgen.

Wanneer laat je best zo snel mogelijk je statuten wijzigen?

  • Je wil niet langer persoonlijk aansprakelijk zijn voor het gedeelte van het niet-volstorte kapitaal. Bij een statutenwijziging kan je beslissen om het kapitaal te verminderen met het niet-opgevraagde deel. Weliswaar opletten voor bestuurdersaansprakelijkheid als er momenteel betalingsproblemen zijn!
  • Als je met meerdere petjes in het bestuursorgaan zetelt (bijv. in persoonlijk naam, maar ook als vast vertegenwoordiger van een andere vennootschap). In het nieuwe vennootschapsrecht is dit niet meer toegestaan… dus ofwel moet je je bestuursorgaan aanpassen voor 1 januari 2020; ofwel moet je de statuten sneller laten wijzigen. Let op, als je geen actie onderneemt, kan dit problemen geven.
  • Je wil (snel) wijzigingen laten doorvoeren aan de overdrachtsregelingen van de aandelen.

In afwachting van de statutenwijziging ook even opletten op praktische zaken, zoals bij voorbeeld drukwerk. Aangezien BVBA zal vervangen worden door BV, bestel je nu best niet teveel drukwerk (of laat je al het correcte BV aanbrengen)… het zou jammer zijn moest je een pak voorgedrukte briefhoofden hebben liggen met het verkeerde BVBA op…

Tot slot nog een laatste belangrijk puntje… de zekerheid die een statutair benoemde zaakvoerder in een BVBA heeft komt ook op 1 januari 2020 te vervallen. Waar tot heden meestal gold dat een statutair benoemde zaakvoerder enkel kon ontslagen worden mits hijzelf instemt, zal dit vanaf 1 januari 2020 niet langer het geval zijn. Vanaf dan kan een statutair benoemde zaakvoerder ontslagen worden bij stemming zoals voorzien voor een statutenwijziging (gekwalificeerde meerderheid). Zit je in deze situatie, is het ook nuttig dit reeds voor eind 2020 via statutenwijziging in orde te laten brengen. Eén ding is alvast zeker… statuten opstellen onder het nieuwe vennootschapsrecht wordt altijd maatwerk!