Doe eens een fiets cadeau

We schreven het hier al eens neer, een fiets gebruiken voor uw woon-werkverkeer is vandaag de dag erg fiscaal vriendelijk. Graag brengen we dit nog eens onder jullie aandacht, met dank aan onze goede buren van Bike-Center in de Lostraat, van wie wij volgende publicatie mochten overnemen!

 

 

“Zoals u misschien al vernomen hebt in de media overwegen meer en meer bedrijven over te gaan tot de aankoop van een bedrijfsfiets. Reden hiervoor is dat bedrijfswagens fiscaal minder aantrekkelijk zijn geworden door de fiscale aftrekbeperkingen maar ook ten gevolge de toenemende brandstofkosten en de alsmaar groter wordende files.

Wij zetten graag alle voordelen van een bedrijfsfiets op een rij:

  •  Aftrekbaarheid van de kosten

Zowel de investering (de aankoop van de fiets) als de kosten die ermee verband houden zoals de verzekering en het onderhoud zijn fiscaal volledig aftrekbaar. Dus geen fiscale beperkingen zoals dit voor bedrijfswagens het geval is.

Voor de aankoop van een fiets en de specifieke fietskledij gaat de wetgever nog een stapje verder. Deze kunnen zelfs voor 120 % als kosten worden ingebracht. Dit geldt eveneens voor de kostprijs voor de inrichting van een fietsenstalling en kleedruimtes of sanitair die ter beschikking gesteld worden aan werknemers die met de fiets naar het werk komen. De investering zelf kan worden afgeschreven op drie tot vijf jaar.

  •  Geen fiscaal voordeel voor het gebruik van een fiets; wel voor de RSZ(!)

Fiscaal wordt geen voordeel weerhouden voor het privatief gebruik ervan. Evenwel ziet de RSZ dat anders! Voor deze instantie blijft het ter beschikking stellen van een fiets voor privatief gebruik onderworpen aan de RSZ. De sociale zekerheidsbijdragen moeten berekend worden op de reële waarde van dit voordeel. Er gelden geen forfaitaire waarderingsregels voor dit voordeel.

Voorbeeld: Een fiets met een aankoopprijs van € 600,00 inclusief btw wordt afgeschreven door de onderneming op 5 jaar. De specifieke fietskledij, aangekocht voor € 150,00 inclusief btw, wordt afgeschreven op drie jaar. Bijgevolg bedragen de kosten € 120,00 + € 50,00  per jaar ofwel € 14,17 per maand. Een werknemer gebruikt die fiets voor 30 % voor het werk en 70 % voor privé doeleinden.

Het voordeel dat de werknemer in natura elke maand fictief ontvangt kan als volgt worden berekend: € 14,17 x 70 % = € 9,92 per maand.

De RSZ-bijdragen zullen aldus worden berekend op € 9,92 (prijs inclusief btw). Gelet op de fiscale vrijstelling, kan worden verwacht dat in de toekomst de RSZ ook hierbij haar regels zal wijzigen naar een RSZ-vrijstelling. Indien de bedrijfsfiets uitsluitend wordt gebruikt voor dienstverplaatsingen is geen RSZ verschuldigd.
(noot van de redactie: we merken op dat RSZ enkel verschuldigd is indien de fiets ter beschikking wordt gesteld van een werknemer. Gebruikt de bedrijfsleider de fiets, dan is er geen RSZ van toepassing)

  •  Bijkomende voordelen verbonden aan bedrijfsfietsen

Buiten de gratis ter beschikkingstelling van een bedrijfsfiets mag de werkgever daarbovenop ook nog een belastingvrije fietsvergoeding toekennen van € 0,21 per km zoals in de regeling met de “eigen fiets”. Deze bijkomende belastingvrije vergoeding is volgens de memorie van toelichting een compensatie voor bijvoorbeeld bijkomende kosten van kledij. Uiteraard kunnen de kosten van de specifieke kledij dan niet meer gedragen worden door de werkgever.

Hierop zijn door de werkgever geen sociale bijdragen verschuldigd. Er geldt geen beperking tot een bepaald maximum aantal km per dag.

De bovengenoemde regels wijzigen niet indien de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets en een eventuele fietsvergoeding samengaat met de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen. Het is wel van belang dat ten minste een (klein) gedeelte van het woon-werkverkeer in dat geval op regelmatige basis met de fiets wordt uitgevoerd.

  •  Fietsen maakt fitter en gezonder

Regelmatig fietsende werknemers hebben een betere lichamelijke conditie. Daardoor zijn ze minder vaak afwezig door ziekte, ligt hun productiviteit hoger en hebben ze minder kans op een werkongeval. Hun stress raken ze onderweg kwijt en nemen ze dus niet mee op de werkvloer

  •  Conclusie

De fiets is een volwaardig alternatief voor een bedrijfswagen. Naar verluid zou meer dan 80 % van het personeel binnen een straal van 10 km wonen van de werkplaats of dicht bij een station. Denken we bij dit laatste geval aan de combinatie met het openbaar vervoer (trein, bus + fiets)! Ook de elektrische fiets en de vouwfiets maken het fietsen comfortabel en leuk. Tenslotte draagt de terbeschikkingstelling van een fiets bij tot een beter leefmilieu (geen CO² -uitstoot), de werknemer zijn gezondheid en het bedrijf (budgetvriendelijker) zijn ecologische voetafdruk binnen het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Bike Center als mobiliteitspartner

Wij kunnen een mobiliteitspartner worden bij de aankoop en/of het onderhoud van deze bedrijfsfietsen.

Bike Center staat immers al jaren garant voor kwaliteit en service in de streek.

–          Ruime keuze fietsen (ook elektrische fietsen zijn aan een enorme opmars bezig voor woon-werkverkeer)

–          Ruime keuze (regen)kledij en fietsaccessoires

–          Eigen hersteldienst met professioneel geschoolde techniekers

–          Wij onderhouden ook uw bestaand fietsenpark.

–          Eigen bezorg- en afhaaldienst

Speciaal voor u kunnen wij een Full Service Contract aanbieden volledig aan te passen aan uw wensen.

U kan ons steeds contacteren op het nummer 015/230.225 (optie 2) voor het maken van een afspraak of voor verdere info.