Doe eens een fiets cadeau…

Een recent uitgevaardigde circulaire van de administratie brengt eindelijk duidelijkheid en rechtszekerheid met betrekking tot de belastbaarheid van een ter beschikking gestelde fiets.

Een gratis ter beschikking gestelde fiets, die gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer, leidt niet tot een belastbaar voordeel; en dit geldt zowel voor werknemer als voor de bedrijfsleider! Bovendien mag er bijkomend een fietsvergoeding uitgekeerd worden van 0,145 euro/km. Daarnaast stelt de circulaire expliciet dat de fiets ook gebruikt mag worden voor zuivere privé verplaatsingen, zonder dat dit leidt tot een bijkomend voordeel alle aard.

Dus, kort samengevat:

– fiets aftrekbaar aan 120% als investering in de vennootschap (afschrijfbaar lineaire over minstens 3 jaar)
– terbeschikkingstelling bij personeelslid (of bedrijfsleider) niet belastbaar
– cumuleerbaar met een niet-belastbare onkostenvergoeding van 0,145 euro/km (te indexeren)

In dit verhaal is enkel van belang dat u kan bewijzen dat de fiets gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer. Discussies met de controleur over dit punt blijven dus mogelijk.

En nu allemaal naar de fietsenwinkel!

Bron: Fisconet; Claeys & Engels advocaten