Zorg voor een propere inschrijving in de KBO

TaxTalk maakt melding dat de kruispuntenbank in de toekomst abnormaliteiten zal doorgeven aan de sociale en fiscale inspectiediensten. Als abnormaliteiten maakt men melding van herhaaldelijke wijzigingen aan de maatschappelijke zetel en het heractiveren van slapende vennootschappen.

Een propere inschrijving, van de eerste keer correct doorgegeven, kan dus in de toekomst belangrijk zijn. Dit is een nieuwe stap in het opwaarderen van het gebruik en de correctheid van de kruispuntenbank. Een vorige stap was de mogelijke beboeting indien de activiteiten die zijn opgegeven niet overeen stemmen met de werkelijk uitgeoefende activiteiten (meer info hierover).

Bron: TaxTalk