23 tips om beter te ondernemen

Trends publiceerde deze week een leuk artikel over de fouten die ondernemers al wel eens durven maken. Het artikel is ten sterkste aan te raden, maar voor zij met weinig tijd geef ik je graag gewoon het afvinklijstje mee in mijn eigen woorden:

 1. Diversifiëren mag – versnipperen niet (= totaal andere activiteit); ik hou het al wel eens bij “blijf bij je kernzaken”. Als je buitenstaande hulp nodig hebt om een nieuwe dienst op product aan te bieden, ben je meestal niet goed bezig.
 2. Schenk voldoende aandacht aan je businessplan. Afstand nemen of samen met adviseurs opstellen helpt om je focus te leggen en te objectiveren.
 3. If you pay peanuts, you get monkeys – oftewel, neem geen goedkoop personeel aan. Zoals overal, kwaliteit betaal je!
 4. Communiceer over je ideeën – ooit iemand horen zeggen “wij hebben geen website, want dan kijkt de concurrentie mee”. Da’s dus zeker geen goed idee! Zorg niet alleen voor een goed idee, maar ook voor de beste uitvoering ervan!
 5. Stick to what you know; oftewel, schoenmaker, blijf bij je leest
 6. Verkies vriendschap niet boven competenties – je bent een bedrijf, geen OCMW.
 7. Let op voor grote klanten. Ze oefenen vaak te veel druk uit en maken dat je bent overgeleverd aan het recht van de sterktste. Voorbeeldje: ooit bij een klant vastgesteld dat AB Inbev betaalt op 180 dagen…
 8. Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen – ook voor het management. Anders loop je maar rond als kippen zonder kop.
 9. Vraag advies! Dit hoeft niet altijd duur te zijn; gebruik netwerkmomenten om problemen of vragen voor te leggen aan medeondernemers. Ik blijf erbij dat je veel kan leren door gewoon eens te praten met elkaar…, maar
 10. Let op voor verkeerd advies! Aan de toog heeft iedereen het altijd helemaal gemaakt in het leven. Aftoetsen en verschillende bronnen consulteren helpt.
 11. Zeg niet zomaar “neen” tegen externe investeerders.
 12. Zorg voor voldoende werkkapitaal
 13. Hou de overheadkosten in de gaten – vermijd te veel hoge vaste kosten.
 14. Zorg voor een goede bedrijfsstructuur.
 15. Haal een goede verkoper in huis. Dit mag/kan gerust de bedrijfsleider zijn, maar zorg dan dat je goede verkoopscompetenties hebt. Een klant zei me ooit: “de beste cursus die ik ooit volgde was een initiatie verkoopskunst.”
 16. Verwar hoge omzet niet met hoge marge – vooral de marge is van belang!
 17. Besteed voldoende tijd aan je aanwervingen. Zorg ook dat je personeel niet verwaarloosd. HR management is belangrijk!
 18. Prospecteer en leer van je fouten die je daarin maakt.
 19. Menselijke relaties zijn belangrijk; EQ is in een bedrijf even belangrijk als IQ. Goed kunnen omgaan met mensen helpt zowel naar klanten, leveranciers, bankiers, prospecten en personeel.
 20. Toets informatie af… zeker als je een businessplan maakt. Klopt de prijszetting, klopt de marktinformatie, … Ik ben ook altijd voorstander je te abonneren bij een sectorfederatie.
 21. Wees selectief in je klanten. Omzet is niet altijd gelijk aan winst; de verkeerde klanten zorgen voor lagere marges (teveel korting, te complexe wensen van klanten die je aan je gegeven prijs niet kan waarmaken), maar kan ook snel leiden tot slechte reclame (als je de klant zijn wens niet kan verwezenlijken, blijf je er beter af).
 22. Volg klanten en betalingen goed op. Ligt wat in het verlengde van het vorige… in je klantenselectie zal je ook aandacht moeten besteden aan solvabiliteit en liquiditeit van die klant.
 23. Laat je niet verleiden door hoeveelheidskortingen. Als je de extra aangekochte producten nadien niet verkocht krijgt, blijf je met verlies achter!