Opgelet met aandelentransacties binnen groepsvennootschappen

De fiscus loert immers om de hoek. Deze circulaire toont aan dat de fiscus dergelijke transacties, wanneer ze een (kunstmatige?) toename van de notionele intrestaftrek tot gevolg heeft, kritisch bekijkt. Men zorgt er best voor dat alle beslissingen die vennootschappen nemen, gestoeld zijn op bedrijfseconomische motieven. Omstandige verslaggeving door de raad van bestuur of zaakvoerders […]

Lees meer...

Van der Maelen uit de bocht

Geweldig toch als dhr. Van der Maelen, al kappend op de zelfstandigen als zijnde belastingontduikers, zelf volledig uit de bocht gaat. In deze parlementaire vraag werpt hij op hoe oneerlijk het is om de post “voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief” niet uit de berekeningsbasis van het eigen vermogen te halen […]

Lees meer...

Notionele intrestaftrek

Een over-en-weer welles-nietes spelletje tussen volksvertegenwoordiger Van der Maelen en minister Reynders over de notionele intrestaftrek. Ik treed het UNIZO standpunt bij; raken aan de notionele intrestaftrek komt de rechtszekerheid niet ten goede. Ik bevestig ook het standpunt van minister Reynders als hij zegt dat een verlaging van de belastingvoet vaak een stijging van de ontvangsten […]

Lees meer...