Belastingparadijzen en bankgeheim

We maken iedereen en nog maar eens attent op dat de mazen van het net sluiten… Sinds enige tijd zijn alle vennootschappen verplicht in hun aangifte vennootschapsbelating melding te maken van betalingen gedaan aan genieters in een belastingparadijs. Winstverschuivingen binnen vennootschappen naar belastingparadijzen wordt hiermee een stuk zichtbaarder gemaakt. Daarnaast is sinds 1/7/2011 het bankgeheim […]

Lees meer...

Bankinlichtingen uit het buitenland

Via een parlementaire vraag van Van der Maelen krijgen we even een zicht op de inlichtingen die de fiscus ontvangen heeft uit het buitenland. We geven het maar mee om nog maar eens de nadruk te leggen op het feit dat steeds vaker buitenlandse informatie de belgische fiscus bereikt. Gekoppeld aan het steeds beperkter bankgeheim […]

Lees meer...

bankgeheim smelt als sneeuw voor de zon

In De Tijd stond een interessant artikel over het (mogelijk) volledig verdwijnen van het bankgeheim tegen eind 2011.┬á Deze stelling wordt door fiscalisten al langer bijgetreden. Het bankgeheim moest immers de afgelopen jaren al zwaar inboeten. Het uithollen/verdwijnen van het bankgeheim wordt aanzien als een stap in de strijd tegen de (fiscale) fraude. Ik vrees […]

Lees meer...

Aanpassing dubbelbelastingverdrag met Zwitserland – gegevensuitwisseling

Uit een parlementaire vraag blijkt dat Belgie gesprekken met Zwitserland is begonnen om het artikel in het dubbelbelastingverdrag dat handelt over gegevensuitwisseling, te conformeren aan het OESO artikel. Het OESO standaardartikel voorziet in meer mogelijkheden (en dus snellere en gemakkelijkere uitwisseling) dan het huidige dubbelbelastingverdrag met Zwitserland. Daarnaast willen we ook even wijzen op de […]

Lees meer...