Nieuwe GDPR-richtlijnen van ons kantoor

De wetgeving rond privacy en dataprotectie is in constante evolutie. Teneinde je rechten te vrijwaren, je controle op de data waarover wij beschikken te beheren, maar ook om je te wijzen op je aansprakelijkheden ter zake, hebben wij onze GDPR-richtlijnen recent aangepast. Bekijk onze nieuwe richtlijnen. Maar we zijn niet allemaal juristen of technische experten… […]

Lees meer...

Het nieuwe vennootschapsrecht – al enkele snelle tips

We haalden het nieuwe vennootschapsrecht al even aan enkele weken geleden. Nu geven we jullie alvast enkele snelle tips om in het achterhoofd te houden. Vennootschappen moeten hun statuten ten laatste wijzigen op 31-12-2023 – er is dus nog wel wat tijd. Vanaf 1 januari 2020 gelden de dwingende regels van het nieuwe recht al […]

Lees meer...

Verzeker je tegen Belastingcontroles

We brengen het graag nog eens in herinnering. Voor zij die wel eens wakker liggen van de gedachte aan een belastingcontrole en de meerkost die dat kan meebrengen, bestaat er sinds enkele jaren een verzekering. Let wel, de verzekering dekt niet de belastingen of boetes die voortvloeien uit de controle, maar wel alle erelonen van […]

Lees meer...

Het nieuwe vennootschapsrecht: vanaf 1 mei

Het was wat onvoorzien met de val van de regering in december, maar het parlement stemde dit voorjaar toch in met het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen (WVV). Voor een bestaande vennootschap, alvast in eerste orde geen paniek. Voor 31/12/2023 zal u langs de notaris moeten passeren om uw statuten te laten aanpassen. Voor […]

Lees meer...