Wat moet een geregistreerd kassasysteem inhouden?

Met de verlaging van de BTW in de horeca naar 12% (voor voeding) werd ook de verplichting opgelegd om te werken met een geregistreerde kassa. Deze verplichting geldt voor alle starters vanaf 1/1/2010 en zal vanaf 2013 voor iedereen gelden.

Via koninklijk besluit werden de voorwaarden gepubliceerd waaraan zo’n kassa moet voldoen.

a) de volledige benaming « BTW-kasticket »;
b) de datum en het uur van de uitreiking van het kasticket;
c) het volgnummer van het kasticket, genomen uit een ononderbroken reeks;
d) de identificatie van de belastingplichtige dienstverrichter, door vermelding van zijn naam of maatschappelijke benaming, zijn adres en zijn in artikel 50 van het BTW-Wetboek bedoeld BTW-identificatienummer;
e) de identificatie van de gebruiker;
f) de aard en de prijs van de verstrekte diensten;
g) het bedrag van de verschuldigde belasting en de gegevens aan de hand waarvan dat bedrag kan worden berekend;
h) de korting en teruggegeven bedragen;
i) de identificatie van de kassa/terminal;
j) het algoritme berekend op basis van de vermeldingen opgenomen in de voorgaande punten a) tot en met i) ;

Bron: Fisconet (KB gepubliceerd 26.01.2009, Gewijzigd door errata dd. 30.12.2009 )