Verlaagde vennootschapsbelasting… het is mogelijk.

U betaalt in uw vennootschap jaarlijks vennootschapsbelasting op de winst die u realiseert. Standaard wordt u belast aan 33,99 %, maar het kan ook anders. Er zijn een aantal mogelijkheden die kunnen worden afgetoetst zodat u kan genieten van het verlaagd tarief. Dit is een progressief tarief, wat wil zeggen dat er wordt gewerkt met schijven. Volgende schijven kunnen worden gehanteerd:

1 tot 25.000 euro 24,25 %
25.000 tot 90.000 euro 31,00 %
90.000 tot 322.500 euro 34,50 %

U bent uitgesloten van het verlaagd tarief als u voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

Belastbare inkomen
De winst die u behaalde in het inkomstenjaar bedraagt meer dan ‚ā¨¬†322.500,00.

‚ÄúFinanci√ęle vennootschap‚ÄĚ
Indien uw vennootschap aandelen bezit die meer dan de helft uitmaken van uw gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de eventuele meerwaarden, dan bent u wat we noemen een financi√ęle vennootschap. Participaties die meer dan 80% vertegenwoordigen van het kapitaal van de aangehouden dochter, worden buiten beschouwing gelaten.

Voorbeeld:
U bezit aandelen van vennootschap X ter waarde van ‚ā¨¬†50.000,00. Uw vennootschap heeft ‚ā¨¬†20.000,00 aan gestort kapitaal en ‚ā¨¬†45.000,00 aan belaste reserves. Dan bent u een financi√ęle vennootschap want ‚ā¨¬†50.000,00 is meer dan 50¬†% van ‚ā¨¬†65.000,00 (‚ā¨¬†32.500,00).

In het bezit van andere vennootschappen
U bent in het bezit van andere vennootschappen wanneer meer dan de helft van uw aandelen in handen zijn van een of meerdere andere vennootschappen.

Voorbeeld:
Vennootschap X heeft een maatschappelijk kapitaal van ‚ā¨¬†100.000,00 verdeeld over 1.000 aandelen. 750 aandelen zijn in het bezit van vennootschap Y en 250 aandelen zijn in handen van de zaakvoerder X. Dan is vennootschap X in bezit van een andere vennootschap en is men dus uitgesloten van het verlaagd tarief.

Te hoge dividenduitkering
U keerde een dividend uit per einde van het boekjaar, dat meer bedraagt dan 13 % van het gestort kapitaal. U moet rekening houden met het gestort kapitaal aan het begin van het afgesloten boekjaar.

Bedrijfsleidersbezoldigingen
Wanneer er geen bezoldiging van minstens ‚ā¨¬†36.000,00 is toegekend aan tenminste 1 bedrijfsleider, dan bent u eveneens uitgesloten. Hierbij geldt een uitzondering wanneer het belastbaar resultaat kleiner is dan de toegekende bezoldiging, dan mag wel het verlaagde tarief worden toegepast.

Coördinatiecentrum
Indien u deel uitmaakt van een groep waartoe een erkend coördinatiecentrum behoort.

Beleggingsvennootschappen
Als beleggingsvennootschap geniet u op zich al van een voordeliger statuut, waardoor u automatisch niet meer kan genieten van het gunsttarief inzake vennootschapsbelasting.

 

Altijd voordeliger?

Met de toepassing van het verlaagd tarief moet zorgvuldig omgesprongen worden. Het effect op de totale belastingdruk is niet altijd positief. Indien u uw eigen loon drastisch moet optrekken om te voldoen aan de hierboven vermelde 36.000-euro grens, kan het zijn dat het persoonlijke belastingnadeel op dat loon groter is dat hetgeen er bespaard wordt aan vennootschapsbelasting. Ook de dividendpolitiek moet meegenomen worden in de beslissing.

Maar geen nood: wij simuleren voor onze klanten steeds de optimale situatie. Nu weet u concreet waarover we spreken als we spreken over het verlaagd tarief. Heeft u hier toch nog vragen over, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar met een antwoord op al uw vragen.